Halkevleri: “MEB’i uyarıyoruz! Gerçek tedbirler alınıncaya dek gözümüz üzerinizde!”

Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından Halkevleri de bir açıklama yaptı. Açıklamada okullarda yeterince tedbir alınmadığı vurgulanırken yüz yüze eğitimin sürekliliğinin sağlanabilmesi için aşılamanın yaygınlaştırılması ve sınıf mevcutlarının azaltılması istendi

Halkevleri: “MEB’i uyarıyoruz! Gerçek tedbirler alınıncaya dek gözümüz üzerinizde!”

Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından Halkevleri de bir açıklama yaptı. Halkevleri’nin Twitter hesabından yayımlanan açıklamada okullarda yeterince tedbir alınmadığı vurgulanırken yüz yüze eğitimin sürekliliğinin sağlanabilmesi için aşılamanın yaygınlaştırılması ve sınıf mevcutlarının azaltılması istendi.

Açıklama şöyle:

Halk sağlığını ve halkın eğitim hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğiz!

Tam zamanlı yüz yüze eğitim bugün başladı. Ülkemizde salgın süresi boyunca yüz yüze eğitim, yeterli önlemlerden uzak ve belirsizlik içerisinde devam etti. Öğrencilerin, velilerin ve tüm eğitim emekçilerinin hayatı riske atıldı. Uzaktan eğitim ise; eğitimde eşitliğin tamamen yok olduğu, altyapı problemleri ile boğuşulan, eğitim sürecinin neredeyse tamamen işlevsizleştiği bir ortamda devam etti.

Geçen bir buçuk yılı aşkın süreye ve değiştirilen Millî Eğitimin Bakanı’na rağmen bugün yeniden yüz yüze eğitime başlandığında eğitimde belirsizlik ve önlemsizlik tablosunda değişen bir şey gözükmemektedir.

“Tüm tedbirler alındı” söyleminin içeriğini açıklamayan Bakanlığın, tedbirden kastının -her okula ulaşmayan- maske ve dezenfektan dağıtımı olduğu açıktır. Yaz ayları boyunca gerçekçi bir hazırlığın yapılmadığı ortadadır. Biliyoruz ki; seyreltilmiş sınıf uygulamasının ne durumda olduğuna, kaç yeni dersliğin yapıldığına, yeni dönem için gerekli öğretmen ve personel ihtiyacının ne kadarının karşılandığına, öğretmen odalarının ve okul tuvaletlerinin salgın koşullarına uygun olup olmadığına, okul servislerindeki koşulların nasıl kontrol edileceğine, özel öğretim kurumlarında hangi denetimlerin yapıldığına dair net bilgilerin verilmemesi bu önlemlerin gerektiği şekilde alınmamasından kaynaklıdır.

Eğitimi sermayenin ihtiyaçlarına göre tasarlayan, öğretmeni eğitimde masraf olarak gören, eğitimde eşitlik gibi bir kaygısı olmayan, eğitime ayırması gereken bütçeyi şirketlere peşkeş çeken iktidar hem öğrencilerin eğitim hakkını gasbetmekte, hem de tüm halkın sağlığını riske atmaktadır.

Eğitim sendikalarının, sağlık örgütlerinin, velilerin, eğitimcilerin, demokratik kitle örgütlerinin yüz yüze eğitim çağrısı öğrencilerin eğitim hakkına dair bir kaygıyla yapılmıştır. Fakat net bir şekilde yüz yüze eğitim için gerekli önlemlerin alınmadığı görülmektedir. MEB’i uyarıyoruz! Halk sağlığını riske atan tüm süreç sizin tedbirsizliğinizin, ihmallerinizin sonucudur.

Okullarda eğitimin sağlıklı yürütülebilmesi için; sınıf mevcutları azaltılmalı, okullar pandemiye uygun hale getirilmeli, aşılama yaygınlaştırılmalı, çocukların okula gidiş gelişleri sağlıklı ve herkesin ulaşabileceği araçlarla sağlanmalıdır. Gerçek tedbirler alınıncaya dek gözümüz üzerinizde. Geleceğimizi karartmanıza izin vermeyeceğiz!

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur