Doç. Dr. Meltem Kayıran bir kez daha görevden alındı

Doç. Dr. Meltem Kayıran, İdare Mahkemesi kararı sonrası eski görevine atanmıştı ancak Rektörlüğün itirazı sonrasında bir üst mahkeme kararı bozdu

Doç. Dr. Meltem Kayıran bir kez daha görevden alındı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesiyken ataması yapılmayarak görevden uzaklaştırılan Doç. Dr. Meltem Kayıran, İdare Mahkemesi kararı sonrası eski görevine atanmıştı ancak Rektörlüğün itirazı sonrasında bir üst mahkeme kararı bozdu. Kayıran’ın bir kez daha SBF ile ilişiği kesildi. Kayıran, ilk mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından 12 Ağustos tarihli Rektörlük onayının ardından 13 Ağustos’ta göreve başlamıştı.

Rektörlüğün bir üst mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazı sonrasında, mahkeme, yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı.

SBF Dekanı Orhan Çelik imzasıyla bildirilen yazıda, “Dr.Öğr.Üyesi kadrosuna atanması işlemi ile ilgili Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi’nin 28.07.2021 tarih ve 2021/669 E. sayılı “davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında verilen kararın kaldırılmasına” ilişkin kararı gereğince, Doç.Dr.Meltem KAYIRAN’ın 12.08.2021 tarihli doktor öğretim üyesi kadrosuna atama onayı, ilgide kayıtlı Rektörlük Oluru ile iptal edilmiştir. Bu süreç doğrultusunda Doç. Dr. Meltem KAYIRAN’ın, 01 Eylül 2021 tarihi mesai bitiminde kamu görevinden yeniden ilişiği kesilecektir” ifadeleri yer aldı.

Yürütmeyi durdurma kararı çıkmıştı

Doç. Dr. Meltem Kayıran, Nisan ayında sözleşmesi yenilenmeyerek işten atılmıştı. Karara, başta SBF Maliye Bölümü olmak üzere fakültenin bazı bölümleri, sendikalar ve Mülkiyeliler Birliği tepki göstermişti.

Rektörlüğün hukuksuz kararını İdare Mahkemesi’ne taşınması üzerine, Ankara 4. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması kararı almıştı. Kararda, “davacının Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna ilk kez atanan kişi olmadığı ve yeniden atama için başvuru yaptığı dikkate alındığında, davalı idare tarafından davacının ilk atamada aranılan koşulları taşıyıp taşımadığının değil, görevinde başarılı olup olmadığının araştırılması gerekmektedir” ifadeleri yer almıştı.

Hukuka uyarlık bulunmamıştı

Söz konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığına dikkat çekilen 4. İdare Mahkemesi kararında dava konusu işlemin eğitim-öğretime ve davacının çalışma hayatına ilişkin olması nedeniyle uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğabileceğinin açık olduğu belirtilmişti. Mahkeme SBF Maliye Bölüm Kurulunun “1990 yılından bu yana Maliye Bölümü’nde görev yapmakta olan Doç. Dr. Meltem KAYIRAN’ın Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde lisans derslerini yürüten, lisansüstü programlarda ders veren, konferanslara katılan, uluslararası indekslerde taranan dergi editörlüğü yapan, çok sayıda Tez İzleme Komitesi üyeliği, Doktora Yeterlilik Jürisi Üyeliği, yüksek lisans ve doktora tezleri danışmanlığı yapan ve diğer bilimsel faaliyetlerini sürdüren, Maliye Bölümü ve Fakülte için 30 yıllık deneyim ve katkısıyla çok değerli bir öğretim üyesi olduğu, açıklanan nedenlerle Doç. Dr. Meltem KAYIRAN’ın Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna yeniden atanması işleminin gerçekleştirilmesinin Maliye Bölümü’nün ihtiyaçları açısından çok önemli görüldüğü” yönündeki kararına da atıf yapmıştı.

Kaynak: Mülkiye Haber

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur