Yüzde 1’i aşmayan sendikalara üye kamu emekçileri toplu sözleşme ikramiyelerinden faydalanamayacak!

İktidar, üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesini kamudaki Memur-Sen tekelini garanti altına almaya çalışıyor. Dayatılan sefalet zammının yanı sıra toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanmak da o hizmet kolundaki emekçilerin yüzde 1'i veya daha yüksek sayıda üyesi olan sendikalara üye olma şartına bağlandı.

Yüzde 1’i aşmayan sendikalara üye kamu emekçileri toplu sözleşme ikramiyelerinden faydalanamayacak!

Kamudaki toplu iş sözleşmesi süreci sonunda hükümet, kamu emekçilerinin ücretlerine 2022’nin ilk altı ayı için yüzde 5, ikinci altı ayı için yüzde 7; 2023’ün ilk altı ayı için yüzde 8, ikinci altı ayı için yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapmıştı.

KAMU EMEKÇİLERİNE VE EMEKLİLERE HÜKÜMET VE MEMUR-SEN İŞBİRLİĞİYLE SEFALET ZAMMI DAYATMASI: İLK YIL YÜZDE 5+7, İKİNCİ YIL 8+6

Dayatılan sefalet zammının yanı sıra toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanmak da o hizmet kolundaki emekçilerin yüzde 1’i veya daha yüksek sayıda üyesi olan sendikalara üye olma şartına bağlandı. İlgili maddeyle iktidar, Memur-Sen’in sendika tekelinin kırılmasının önüne geçmeye çalışıyor.

KESK: “Bu maddenin amacı sendika tekeli kurmaktır”

KESK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilgili maddenin sendikal haklara, örgütlenme özgürlüğüne, sendika seçme özgürlüğüne ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirterek maddenin amacının sendika tekeli kurmak olduğunu vurguladı. Açıklaması şöyle:

Toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanmak için getirilen yüzde 1 barajı;

  1. Sendikal haklara,
  2. Örgütlenme özgürlüğüne,
  3. Sendika seçme özgürlüğüne,
  4. Eşitlik ilkesine aykırıdır.

Toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanmak için sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki kamu görevlisi sayısının %1’den fazlasını üye yapmış olması şartı ayrımcılıktır.Yandaş sendikaları teşvik etmektir.Sendika tekeli oluşturmaktır.AKP sendikal alandan elini ayağını çekmelidir

Konuya ilişkin Aziz Çelik, Twitter hesabından konuyu açıklayan bir zincir yaptı. Çelik’in ifadeleri şöyle:

Bugün (25 Ağustos 2021) Resmi Gazete’de yayımlanan Toplu Sözleşmede Memur-Sen ve Hükümet yeni bir skandala imza attı. Yüzde 1 üyesi olmayan sendikaların üyeleri cezalandırıldı.

23. maddeye göre toplu sözleşme ikramiyesinden sadece kamu görevlisi sendikasının kurulu olduğu hizmet kolundaki kamu görevlisi sayısının en az yüzde 1’den fazlasını üye kaydeden sendikalara üyelik ödentisi kesilen kamu görevlileri yararlanacak.

Böylece üye sayısı hizmet kolundaki memurların yüzde 1’ini aşmayan sendikaların üyeleri 2022’de 400 TL’ye çıkacak olan toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanamayacak. Eski toplu sözleşmelerde toplu sözleşme ikramiyesinden ayrımsız bütün sendika üyeleri yararlanıyordu.

Bu durumda üç ayda bir ödenen toplu sözleşme ikramiyesinden küçük sendikalara üye binlerce memur yararlanamayacak. Böylece sendika tekeli teşvik edilirken, sendika seçme özgürlüğü toplu sözleşmeyle baltalanmış oldu.

Memur-Sen toplu sözleşmeden sadece kendi üyelerinin yararlanmasını savunuyor. 6. dönem toplu sözleşmesiyle sendikal ayrımcılık yolunda ilk adım atılmış oldu. Bu durum anayasanın eşitlik ilkesi ve sendika sendika seçme özgürlüğünü güvence altına alan hükümlerine aykırı.

Toplu sözleşme ikramiyesi memurların sendika aidatlarını karşılama işlevi görüyor. Böylece küçük sendikalara üye memurlar istifaya zorlanmış olacak. Toplu sözleşme ikramiyesinden sendikal ayrımcılık nedeniyle yararlandırılmayan sendika üyeleri dava açmalıdır.

Aziz Çelik: “Madde yok hükmündedir!”

Tweet zincirinin devamında Çelik, toplu sözleşmeye koyulan ilgili maddenin yasal temelinin olmadığını ve hukuken yok hükmünde olduğunu ifade ediyor.

6. dönem memur toplu sözleşmesindeki toplu sözleşme ikramiyesine ilişkin yüzde 1 baraj kuralı yok hükmündedir. Eski ifadeyle mutlak butlanla batıldır. 4688 sayılı yasanın 28. maddesine göre toplu sözleşme hükümlerinde sendika üyesi memurlar arasında ayrım yapılamaz.

28. maddeye göre sadece sendika üyesi olmayan memurlar toplu sözleşme ikramiyesinden mahrum bırakılabilir. Sendika üyesi bütün memurlar (hangi sendikaya üye olursa olsun) toplu sözleşmenin bütün hükümlerinden yararlanır. 4688/28. madde nettir.

Toplu sözleşmelere yasanın mutlak emredici düzenlemelerine ve yasaklarına aykırı hüküm konamaz. Toplu sözleşmeler ile yasaların mutlak emredici/yasaklayıcı düzenlemeleri değiştirilemez. Memur-Sen ve Hükümet toplu sözleşme özerkliğini yanlış anlamışlar. Hatırlatalım!

Toplu sözleşme özerkliği yasaların nispi emredici kurallları (alt sınır getiren) için geçerlidir. Toplu sözleşme ile bu konularda çalışan lehine düzenleme yapılabilir. Mutlak emredici düzenlemeler/yasaklar toplu sözleşmeler ile değiştirilemez.

6. dönem toplu sözleşmesinin yüzde 1 kuralı (23. madde) yok hükmündedir. Uygulanamaz. Böyle bir hüküm toplu sözleşmeye konamaz. Kamu idaresi yasanın emredici hükmüne rağmen bu ayrımcı toplu sözleşme hükmünü uygulayamaz. Uygularsa suç işlemiş olur.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur