TTB’den tıp fakülteleri dekanlarına “Hekimlik Andı” yazısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dünya Tabipler Birliği tarafından belirlenen Hekimlik Andı’nın kurallara aykırı olarak değiştirilip okutulmaya çalışılması ya da okutulmaması üzerine tıp fakültelerinin dekanlarına birer yazı gönderdi

TTB’den tıp fakülteleri dekanlarına “Hekimlik Andı” yazısı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Dünya Tabipler Birliği tarafından belirlenen Hekimlik Andı’nın deontolojik kurallara aykırı olarak değiştirilip okutulmaya çalışılması ya da okutulmaması üzerine 16 Temmuz 2021 günü tıp fakültelerinin dekanlarına birer yazı gönderdi.

Sakarya Tıp Fakültesi, Hipokrat Yemini’nde etnik kimlik, cinsiyet ve cinsel yönelim ayrımı yapılması için değişiklik yapmıştı. Orijinal Hipokrat Yemini’nde yer alan etnik köken ve cinsel yönelim ile ilgili kısımlar çıkarılarak üniversite sayfasında yayımlanmıştı. Öğrenciler bu cinsiyetçi yemini okumayı reddedince Rektörlük Hipokrat Yemini’ni okutmaktan vazgeçmişti.

Sakarya Üniversitesi’nde “Hipokrat Yemini”nin değiştirilmesinin ardından İnönü Üniversitesi’nden de benzer bir adım geldi. Yemini “sapkınlık” olarak değerlendiren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “toplum ve aile değerlerini korumak adına yemin metinlerinin üniversite senatosunun onayından geçtikten sonra mezun öğrencilere okutulacağını” söyledi.

TTB, “Dünya Tabipler Birliği’nin Cenevre Bildirgesi tüm hekimler için ortak ve bağlayıcıdır” cümlesiyle başlayan yazıda hekim-hasta ilişkisinde insan olmaktan başka hiçbir tanımın ayrıcalık veya ayrımcılık nedeni olmayacağını vurguladı. “Belirlenmiş tıbbi etik değerler ile Türk Tabipleri Birliği ve/veya Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından benimsenen uluslararası belgeler ve kurallar dışında davranışta bulunmak” fiilinin geçici olarak meslekten alıkoyma cezası gerektirdiğinin belirtildiği yazıda, son olarak Ekim 2017’de güncellenen haliyle Hekimlik Andı’nın mezuniyet törenlerinde kullanılması gerektiğini tüm dekanlıklara iletti.

Tıp fakülteleri dekanlarına iletilen “Hekimlik Andı” yazısı için buraya tıklayınız.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur