Sayıştay’ın yayımlanmayan raporu: Kanser ilaçlarından sonra tıbbi malzemelerde de vurgun

Sayıştay'ın hazırladığı ama yayımlamadığı "Üniversite Hastanelerinin Mali Yapılarının Sürdürülebilirliği Konu Denetim Raporu" başlıklı bir raporda kanser ilaçlarındaki vurgunun ardından tıbbi malzeme ve cihazlarda da vurgunun olduğu ortaya çıktı. İncelenen ürünlerde gümrük fiyatlarıyla hastane alım fiyatları arasında yüzde 2 bin 500'e kadar farklar olduğu anlaşıldı

Sayıştay’ın yayımlanmayan raporu: Kanser ilaçlarından sonra tıbbi malzemelerde de vurgun

Sayıştay’ın “Üniversite Hastanelerinin Mali Yapılarının Sürdürülebilirliği Konu Denetim Raporu” başlıklı bir rapor hazırladığı ancak yayımlanmadığı ortaya çıkmıştı. Çarpıcı tespitlerin yer aldığı raporda Sayıştay, kanser ilaçlarının gümrükten giriş fiyatı ile Türkiye’de satış fiyatı arasında 46 kat fark tespit etmişti.

SAYIŞTAY’IN YAYIMLANMAYAN RAPORU ORTAYA ÇIKTI: KANSER İLAÇLARI GÜMRÜK FİYATININ 46 KATINA SATILIYORMUŞ!

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre aynı raporda içerisinde kalp pilinin de bulunduğu tıbbi malzemelerde de vurgun yapıldığı bilgisi var. Raporda kanser ilaçlarının yanı sıra tıbbi malzemlerin de gümrük fiyatları ve hastanelerin alım fiyatları arasındaki farklar incelenmiş. Tıbbi malzemelerin ve cihazların çeşitliliğinin çok fazla olması sebebiyle ilaçlara göre kontrol dışında kalma oranının çok daha yüksek olduğunun altı çizilmiş.

Yüzde 2 bin 500’lere varan farklar!

İncelenen ürünlerde gümrük girişleri ile hastanelerin alış fiyatları arasında yüzde 700 ile yüzde 2 bin 500’lere varan farklar olduğunu tespit edildi. Rapora göre hastaneler aynı ürünü yüzde 489 ile yüzde bin 549 arasında değişen kâr marjlarıyla aldı. Ürünü en ucuz fiyatla temin eden hastanenin alım fiyatı ile gümrük giriş fiyatı arasında bile yüzde 500 oranında kârlılık olduğu görüldü.

Kaynak: Cumhuriyet

Görünmeyen kısım çok daha büyük!

Raporda birçok ürünün gümrük girişleri ile barkod eşleştirmesi yapılamadığından tespit edilenlerin gerçek durumun küçük bir bölümünü içerdiği vurgulanıyor. Raporda geçen ifadeler ise şöyle:

Herhangi bir fiyat, kalite ve miktar kontrolünün olmadığı bu alanda hastanelerin alım fiyatları ile gümrük fiyatları arasında çok daha büyük farklar olduğu kanaatine varılmıştır. Sağlık Bakanlığı hastaneleri başta olmak üzere özel sektör dahil tüm sağlık hizmeti sunucularını doğrudan etkilemektedir. Ancak SGK’nin sağlık hizmetlerinin ana alıcısı olması nedeniyle, gümrük fiyatları bilinmeden SUT fiyatlarını belirlemesi bu fiyatların rasyonel olmasını engellemektedir. Bu durum sağlık sisteminin sürdürülebilirliği önünde büyük yapısal sorun olarak durmaktadır.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur