“Enerji politikalarında piyasacı mantık, elektrik kesintilerini getiriyor”

2 Ağustos'ta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere 20'den fazla şehirde eş zamanlı elektrik kesintisi yaşanırken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, durumu mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık artışından kaynaklı elektrik kullanımının artışına bağlarken Elektrik Mühendisleri Odası, enerji politikalarının piyasacı mantıkla yürütülmesinin yarattığı sorunlar olarak değerlendirdi. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ise konuyu Meclis gündemine taşıdı

“Enerji politikalarında piyasacı mantık, elektrik kesintilerini getiriyor”

Dün (2 Ağustos), İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere 20’den fazla şehirde eş zamanlı elektrik kesintisi yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yaptığı açıklamada kesintilerin sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde bir seyretmesinden dolayı elektriğe olan talep artışından kaynaklı olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ise bir açıklama yaptı. Açıklamada TEİAŞ’ın özelleştirilme kapsamına alınmasına sıkça vurgu yapılarak enerji politikalarının kamusal düzlemde tartışılmadığı sürece bu tarz durumların kaçınılmaz olduğu belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamasıyla paralel olarak özel elektrik dağıtım şirketlerinin de talep artışının karşılanamaması gerekçesiyle kesinti yapıldığı iddialarına EMO, şöyle yanıt verdi:

Ülkemiz elektrik enerjisi kurulu gücü 2021 Haziran ayı sonu itibarıyla 98.162,4 MW’tır. TEİAŞ verilerine göre 30 Temmuz 2021 gününe kadar maksimum anlık talebimiz ise 53.280,9 MW olarak gerçekleşmiştir. Maksimum anlık talebe göre 44.881,5 MW arz fazlasının olduğu bir sistemde arz açığından bahsetmek yönetim beceriksizliği değildir de nedir?

Enerji politikalarının yenilenebilir enerji kaynakları odaklı ilerlemediğinin vurgulandığı açıklamada yaz aylarında hidroelektrik üretimin düştüğü ve bu günlerde oluşan talep artışlarının, güneş enerjisi kaynaklı üretim ile kapatılması mümkün iken kurulu güç kapasitesinin yetersizliği nedeniyle bu olanaktan yararlanılamadığı ifade edildi.

Açıklamanın son bölümünde ise özelleştirmeler yerine enerji politikalarının kamusal düzlemde devam ettirilmesi gerektiği vurganırken TEİAŞ’ın özelleştirilmesi kararının iptal edilmesi gerektiği ifade edildi.

Kamusal politikalar ile kamusallığın önemini tekrar vurgulayarak elektrik enerjisinin günümüz koşullarında bir gereklilik olduğunun bilincinde; enerji politikalarının acilen kamusal düzlemde görüşülmesi ve elektrik sisteminde yaşanan kesintilere ilişkin kesinti nedenlerini gizlemeden açıklama yapılmasını talep etmekteyiz. Bir tarafta özel şirketlerin ticari beklentileri söz konusu iken diğer tarafta özel sektör üretimi ile ortaya çıkması muhtemel aşırı pahalılığın vatandaşlara yansıtılacak payı söz konusudur. Özelleştirme adı altında yürütülen enerji politikalarının ortaya çıkardığı acı gerçek işte burada bir kez daha kendini göstermektedir. TEİAŞ’ın özelleştirilmesi kararı iptal edilmeli, bütünlüklü yapısı bozulmamalıdır. Artık özelleştirmelerin değil, toplumsal faydayı gözeten kamusallığın yeniden ve ivedilikle gündeme getirilmesi gerekmektedir.

Açıklamanın tamamı için tıklayınız.

Kesintiler Meclis gündeminde

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu,  yaşanan eş zamanlı elektrik kesintisini Meclis gündemine taşıdı. Kenanoğlu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde elektrik dağıtım şirketlerinin web sitelerine erişim sağlanamadığını belirterek söz konusu elektrik kesintisinin sebeplerini sordu. Yaz aylarında klima kullanımının artışının olağan olduğuunu ifade Kenanoğlu, yönelttiği sorularda alınmayan önlemlere ve elektrik dağıtım şirketlerinden kaynaklanma ihtimali olan sorunlara vurgu yaptı. Kenanoğlu’nun yönelttiği sorular şöyle:

  1. Türkiye’nin nüfus yoğunluğu büyük bütün önemli kentlerinde aynı anda yaşanan elektrik kesintilerinin sebebi nedir?
  2. Son verilere göre Türkiye’nin elektrik üretim miktarı tüketim miktarından fazla olduğuna göre yaşanan bu plansızlığın sebebi nedir?
  3. Yaz aylarında artan sıcaklık nedeniyle aşırı klima kullanımının artacağı biliniyorken gerekli önlemler neden alınmamıştır?
  4. Kuraklık sebebiyle HES’ler de RES’ler de elektrik üretiminin azalacağı öngörülemeyen bir sebep midir?
  5. Yükselen elektrik talebi öngörülemeyen bir sebep midir?
  6. Dağıtım şirketlerinin sözünü ettiği ‘iletim hatlarından kaynaklı’ sebep nedir?
  7. Elektrik dağıtım şirketleri sözleşmeleri gereği yapması gereken yatırımları yapmakta mıdır?
  8. Elektrik kesintileri bu yatırımların yapılmamasından mı kaynaklanmaktadır?
  9. Elektrik dağıtım şirketlerinin sözleşmelerinin bitimine yaklaşıldığı için yatırım yapmadıkları iddiaları doğru mudur?
  10. Elektrik kesintilerinin yaşanacağı önceden haber verilmiş midir? Verilmemiş ise esnafın yaşadığı maddi kayıplar karşılanacak mıdır?

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur