Birleşik Metal-İş TİS talebini açıkladı: İlk 6 aylık dönem için ücretlerde yüzde 30,89, sosyal haklarda yüzde 45 artış

Metal işkolunda başlayacak TİS görüşmeleri için DİSK/Birleşik Metal-İş taleplerini açıkladı. Birleşik Metal-İş, ilk 6 aylık dönem için yüzde 30,89, diğer 6 aylık dönemler için de enflasyon + yüzde 3 ila 4 zam istedi

Birleşik Metal-İş TİS talebini açıkladı: İlk 6 aylık dönem için ücretlerde yüzde 30,89, sosyal haklarda yüzde 45 artış

MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile işçi sendikaları arasında başlayacak olan TİS görüşmeleri öncesi DİSK’e bağlı Birleşik MEtal-İş Sendikası TİS taleplerini açıkladı. Kadıköy Evlendirme Dairesi Konferans Salonu’nda yapılan etkinliğe çok sayıda metal işçisi katıldı.

Şirketler kârını yüzde 55 artırdı

Metal işkolunun otomotivden beyaz eşyaya, demir dökümden, elektroniğe kadar geniş bir üretim ağını kapsadığı belirtilerek, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketi pandemi yılı olan 2020 yılında kârını toplam yüzde 55 artırdığı belirtildi. Aynı dönem için, borsada (BİST’te) sektörlere göre karlılık oranlarına bakıldığında ise yakın dönemde görülmedik düzeyde karlılık yaşandığı, demir çelikte yüzde 1158,6, otomotivde yüzde 173,5, otomotiv yan sanayinde yüzde 173,8 oranında karlılığın olduğu ifade edildi.

Metal sektörünün alt segmentlerine bakıldığında; Grup TİS başlangıcı olan Eylül 2019 ayını referans alınarak Ana Metal Sanayi için sektörde yüzde 20’lik, Metal Eşya Sanayinde ise yüzde 24’lük bir büyüme olduğu söylendi. İhracat yüzde 37 oranında arttı.

İşçilerin ücreti eridi

Açıklamada, 2010 yılı Ağustos ayında MESS’e üye işyerlerindeki Birleşik Metal-İş üyesi ortalama bir metal işçisinin ikramiye dahil ücreti asgari ücretin yüzde 155 üzerinde iken, bugün itibariyle yüzde 84 üzerine gerilediği, dolayısıyla ücretlerin asgari ücret karşısındaki durumuna bakıldığında da yarı yarıya azaldığı ifade edildi.

İlk 6 ay için yüzde 30,89 zam talebi

TİS taleplerini 4 ana başlıkta açıklayan Birleşik Metal-İş ilk 6 ay için yaklaşık yüzde 30,89’luk zam talep etti.

Birleşik Metal-İş’in talepleri şu şekilde:

Birincisi, ilk defa işe girecek bir metal işçisinin ücretinin asgari ücretin yüzde 10 oranında artırılmasını istiyoruz.

İkinci olarak, halen çalışanlar arasında sektörümüzde düşük ücretli işçilerin bulunduğunu gerçeğini göz önüne alarak, bu işçilerin ücretlerinde bir miktar iyileştirme yapılmasını önemli görüyoruz. Bu nedenle, saat ücreti 20 TL’nin altında kalan işçilerin saat ücretlerine 20 TL’yi geçmemek üzere 0,70 krş iyileştirme yapılmasını istiyoruz.

Bu iyileştirmeden sonra, ilk 6 aylık dönem için öncelikle tüm ücretlerin yüzde 9 artırılmasını, ardından da saat ücretlerine 4,60 TL zam yapılmasını istiyoruz.

Bu ücret zam teklifimizin karşılığı oransal olarak ilk 6 aylık dönem için yüzde 30,89’dur.

Bu teklimiz ilk 6 aylık dönem için ortalama ücrette ikramiye dahil net 1.458 TL’ye denk gelmektedir.

Diğer altışar aylık zam dönemleri içinse, resmi enflasyonun gerçeği yansıtmaması nedeniyle, teklifimiz:

2. altı aylık dönemde enflasyon oranına 3 puan eklenmesi,

3. altı aylık dönemde enflasyon oranına 4 puan eklenmesi,

4. altı aylık dönemde enflasyon oranına 3 puan eklenmesi şeklindedir.

Sosyal haklarda yüzde 45 artış talebi

Metal işçilerine ödenen sosyal haklar oldukça düşük tutarlardadır. Yapılan ödeme ile yapılma amacı arasında bir bağ kalmamıştır. Örneğin; Aylık ödenen çocuk parası net 17 TL ile 13 TL arasında değişmektedir. Bu rakamları söylemek bile acı vermektedir.

Bayramlarda metal işçilerine net 552 TL ile 289 TL arasında değişen miktarlarda ödeme yapılmaktadır. Bu paranın bayram için yapılacak hiçbir masrafı karşılamayacağı açıktır.

İşçinin izne çıkması durumunda verilen para net 601 TL ile 331 TL arasında değişmektedir. Bu miktar, bir işçinin ailesiyle birlikte başka bir kente gitmesi halinde yol ücretini bile karşılamaktan uzaktır.

Dolayısıyla sosyal ödemelerdeki bu adaletsizliğin giderilmesi ve yükseltilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. Sosyal ödemeler amacı ile bağlantılı, amaca hizmet eder düzeye getirilmelidir.

Bu nedenle, sosyal haklarda 1. Yıl için ortalama yüzde 45 oranında artış teklif ediyoruz. Sosyal hakların ikinci yılı için ise enflasyon artı 4 puan artış teklif ediyoruz.

Ücret taleplerinin ardından şu maddelerin de sözleşmelere eklenmesi talep edildi:

 • Toplu sözleşmeden sendika üyesi olabilen tüm işçiler ayrımsız yararlanmalıdır. Bu nedenle TİS hakkını sınırlayan kapsam maddesi daraltılmıştır.
 • İşyerlerinde özel istihdam büroları aracılığı ile ya da herhangi bir ad altında geçici süreli (belirli süreli) işçi çalıştırılmamalı, işçilerin iş olunca işe alınması, birkaç ay sonra da işten atılması sona erdirilmelidir. Bunu sağlayacak madde teklif ediyoruz.
 • İşçiler genelde normal ücretleri ile geçinemedikleri için, kimi zaman da işverenlerin talep ve baskısıyla fazla çalışma yapmak zorunda kalmaktadırlar. Ancak, fazla mesai ücretleri düşüktür. Bu nedenle, hafta tatillerinde evde dinlenme yerine çalışmak zorunda kalan işçilerin fazla çalışma ücretleri yüzde 150, yine bayramlarda dinlenemeyen, aile ve akraba ziyareti yapmak yerine çalıştırılan işçilerin ise bayram ve genel tatillerde fazla mesai ücretinin de yüzde 200 (4 yevmiye) olmasını teklif ediyoruz.
 • Kurban bayramında harcamaların daha fazla olması nedeniyle, Kurban Bayramı ödemesinin 1000 TL daha fazla olmasını talep ediyoruz.
 • 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün kadın işçiler için ücretli tatil olmasını talep ediyoruz.
 • 3 Aralık Dünya Engelliler gününün engelli kadrosunda çalışanlar için ücretli izin günü olmasını talep ediyoruz.
 • Günlük 2 defa 15’er dakikalık dinlenme süresi verilmelidir. Böylece, dikkat dağınıklığı nedeniyle yapılan iş kazaları azalacak, öte yandan kısa süreli dinlenen işçilerin verimi de artacaktır.
 • Gece çalışmanın zorluğu ve yıpratıcılığı göz önüne alınarak gece zammının yüzde 10’dan yüzde 20’ye yükseltilmesini talep ediyoruz.
 • Ağır çalışma koşullarında ömrünü tüketen işçilerin yıllık ücretli izin sürelerinin 2’şer gün artırılmasını talep ediyoruz.
 • Vergi ödemelerinin büyük bölümü ücretliler tarafından yapılmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi, bazı zam dönemlerinde alınan ücret zamları vergi dilimlerinin yükselmesi nedeniyle devlete vergi olarak kesilmekte, işçiler neredeyse hiç zam alamamaktadır. Bu nedenle, yüzde 15’i aşan gelir vergisi payının işveren tarafından ödenmesini teklif ediyoruz.
 • İşçiler hastalandığında 5 gün ve daha az süreli rapor aldıklarında ilk 2 günün ücreti ödenmemektedir. İşçiler hastalanmaları nedeniyle gelir kaybına uğramamalı, rapor alındığında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödemediği ilk 2 günün ücreti işverence ödenmelidir. Ayrıca işyeri hekimlerinin verdiği istirahatler ücretli olmalıdır.
 • İşçilerin sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için işyerlerinde sendikanın yetkili uzmanları da periyodik kontroller gerçekleştirebilmelidir.
 • İşçilere yılbaşı ve ramazan bayramından önce net 500 TL’lik erzak verilmesini teklif ediyoruz.
 • Sendika üyesi işçilerin yararlandıkları tamamlayıcı sağlık sigortasından işçinin eşinin ve çocuğunun da yararlanmasını talep ediyoruz.
 • İşçi ücretlerinin bankada işlem görmesi nedeniyle alınan promosyonların işçilere ödenmesini teklif ediyoruz.
 • 15 saatlik ücret karşılığı Devam Primi verilmesini teklif ediyoruz. Bu teklifimiz bazı işyerlerinde uygulanmaktadır ve işyerlerinde yaşana kimi sorunların çözümünü kolaylaştırmaktadır.
 • Öğrenim yardımının anasınıfında olanlara ve öğrenim gören üyelerimize de verilmesini talep ediyoruz.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur