Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde uzaktan eğitim döneminde bir öğrenciye “eğitime mani olmadan” bir ay uzaklaştırma, mezun olan öğrenciye 3 soruşturma

Gazi Üniversitesi'nin bölünmesinin ardından kurulan Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Boğaziçi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle bir öğrenciye, uzaktan eğitim dönemi olmasına rağmen, "eğitime mani olmaktan" iki defa uzaklaştırma cezası verirken mezun olan bir öğrencisine de 3 soruşturma açtı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde uzaktan eğitim döneminde bir öğrenciye “eğitime mani olmadan” bir ay uzaklaştırma, mezun olan öğrenciye 3 soruşturma

Gazi Üniversitesi’nin bölünmesinin ardından kurulan Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin, açtığı soruşturmalar ve verdiği cezalar absürtlükte sınır tanımıyor. Boğaziçi Üniversitesi’ne Melih Bulu’nun kayyum rektör olarak atanmasının ardından yapılan eylemlere katılmak gerekçesiyle Öğrenci Kolektifleri’nden iki öğrenciye soruşturma açıldı.

Uzaktan eğitim döneminde “eğitime mani olma”

Açılan soruşturmalardan birisi “Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemde bulunmak” suçlamasıyla açıldı. Uzaktan eğitim döneminde kent merkezinde yapılan bir eylemden dolayı bu suçlamayla soruşturma açılması hukuksuzluğu, açılan soruşturmadan üniversiteliye “bir ay uzaklaştırma cezası” verilmesiyle devam ettirildi.

Açılan bu soruşturmadan ceza alan üniversiteli, Sendika.Org’a konuştu. Daha önce Boğaziçi eylemlerinde bir kere daha göz altına alındığını ve bundan dolayı aynı gerekçeyle daha önce de soruşturma açıldığını ifade eden üniversiteli, ilk soruşturmadan da ceza aldığını belirtti. Üniversitelinin ifadeleri şöyle:

Verilen bu ceza, tamamen kendilerine muhalif öğrencileri ezme, üzerlerinde baskı kurma amaçlı verilmektedir. Boğaziçi direnişinde 2 eylemde gözaltına alındım. Hukuksuz bir şekilde birisinden 1 hafta uzaklaştırma, diğerinden de 1 ay uzaklaştırma cezası aldım. İki cezada da gerekçe “Öğrenme ve öğretme hürriyetini engelleyici veya yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemde bulunmak” fiiline uygun olması olarak gösterildi.

Uzaktan eğitim sürecinde iki kez bu cezayı vermeleri ne kadar normal, anlamış değilim. Bu cezalar AKP’li kayyum Yusuf Tekin’in, böldüğü üniversitede tek tipleştirme çabasından başka bir şey değildir. Üniversitelileri sorgulamayan, itaatkar, politik görüşü olmayan insanlara dönüştürmeye çalışıyorlar. Boğaziçi direnişinde arkadaşlarımıza hapis cezası verildi. Yüzlerce insan gözaltına alındı, Şubat ayında arkadaşlarımız kaçırıldı ve Boğaziçi eylemlerine destek vermemeleri “öğütlendi”. İktidar baskısı her an yanı başımızda ve olduğumuz her alanda sindirmek için çabalıyor. Bana önce 1 hafta, sonra 1 ay uzaklaştırma cezası verenlerin amacı, bizi okullardan uzaklaştırmak ve elinden geliyorsa atmak. Tek amacı bu olan bir üniversite yönetiminin verdiği ceza ne kadar mantıklı olabilir? Biliyoruz ki Melih Bulu gitti, Yusuf Tekin de gidecek. Sırtını dayadığı padişah da çökecek. Biz direnen öğrenciler, ne iktidarlara ne de iktidarın atadığı kayyumlara boyun eğeceğiz. Cezalar kayyumunsa kampüsler bizimdir!

Mezun olan öğrenciye 3 soruşturma!

Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin soruşturma azmi bununla sınırlı kalmadı. Bu sene mezun olan öğrencisine ikisi Boğaziçi eylemlerine katılmaktan biri de “Kadın Üniversitesi istemiyoruz” eylemine katılmaktan, toplamda 3 soruşturma açıldı. İfadeye çağrı metninde ise daha önce verilen cezaya temel olarak gösterilen ifadeler de yer alıyor. İfadeye çağrı metninde geçen ifadeler şöyle:

Konuyla ilgili olarak hakkınızda, Yüksek Öğrenim Kanunu’nun 54. Maddesinde yer alan ‘Yüksek öğretim kurumdan içinde dışında yüksek öğretim öğrenci, sıfatına onur ve şerefine aykırı harekette bulunan, öğrenme ve öğretme hürriyetini doğrudan doğruya sükûn huzur ve çalışma düzenini bozan boykot işgal ve engelleme gibi eyleme katılan, bunları teşvik ve tahrik eden yüksek öğretim mensuplarının şeref ve hasiyetine veya şahıslarına tecavüz eden veya saygı dışı harekette bulunan ve anarşik veya ideolojik olaylara katılan veya bu olayları tahrik ve teşvik eden öğrencilere; eylem başka bir suçu oluşturmasa bile ayrıca uyarma, kınama, 1 haftadan, 1 aya kadar veya 1 veya yarıyıl kurumdan uzaklaştırma veya yüksek öğretim çıkarma cezası verilir’ hükmü gereğince disiplin soruşturması başlatılmıştır.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur