Boğaziçi direnişçilerine şiddet uygulayan polislere “soruşturma izni verilmemesi” kararı kaldırıldı

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi, avukatların itirazı sonucu polislerin uyguladığı şiddete İstanbul Valiliği'nin "soruşturma izni verilmemesi" yönündeki kararını kaldırdı

Boğaziçi direnişçilerine şiddet uygulayan polislere “soruşturma izni verilmemesi” kararı kaldırıldı

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi, 1 Şubat 2021 tarihinde Öğrenci Kolektifleri’nden Cihan Çiçek’in Boğaziçi Üniversitesi önünde düzenlenen eyleminde darp edilmesi ve avukatının da adliyede parmağının kırılmasına dair yapılan itiraza sonuç olarak polislerin uyguladığı şiddete İstanbul Valiliği’nin “soruşturma izni verilmemesi” yönündeki kararını kaldırdı.

Avukatların itirazı sonucu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne giden dosyada bu olay ve benzeri şiddet vakaları için bir karar alınarak, Valilik tarafından verilen “soruşturma izni verilememesi” kararı kaldırıldı.

1 Şubat günü İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri hakkında Boğaziçi Üniversitesi önünde ve kampüs içerisinde yapılan protestolara karşı polisler tarafından hukuka aykırı bir şekilde müdahale edildiği, birçok kişiye şiddet uygulanarak gözaltına alındığı, gözaltına alındıktan sonra hastanelerde tedavi olan kişilerin muayeneye götürüldükleri sırada şiddete maruz kaldıkları ve kötü muamelede bulunulduğuna ilişkin verilen kararda “darp ve kötü muamele” fiillerinin görevleriyle bir ilgisi bulunmadığı belirtildi.

Polislerin üzerine atılı darp ve kötü muamele suçlarının “görevle ilgisinin bulunmadığının” açıkça belirtildiği kararda “Bu durumda, ilgiliye isnat edilen darp ve kötü muamele fiillerinin görev sırasında olmakla birlikte görevden kaynaklanmadığı, yani görev sebebiyle işlenmediği açık olduğundan ilgililer hakkında bu Yasanın öngördüğü özel soruşturma usulünün uygulanması ve soruşturma izni verilmesi/verilmemesi yolunda karar tesis edilmesi mümkün değildir” ifadeleri kullanıldı ve dosya soruşturma izni alıp almamak gibi bir aşama olmaksızın doğrudan soruşturma yapılması üzere savcılığa gönderildi.

Bundan sonra yaşanacak polis şiddeti vakaları için de örnek teşkil edecek olan bu kararla işkence, kötü muamele, darp ve hakaretin “görevle ilgili” kisvesi altında dokunulmazlığa sahip olamayacağı, polisin görevinin anayasal haklarını kullanmak isteyen yurttaşları darp etmek olmadığı hukuken teyit edildi.

Boğaziçi Hukuk, Twitter hesabından bu kararlara ilişkin açıklama yaparak “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” dedi.

İlgili haberler:

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur