Barış imzacısı akademisyenler, Türkiye’nin “Cezasızlık” tarihine mercek tuttu

Barış imzacısı akademisyenler tarafından kurulan İzmir Dayanışma Akademisi bünyesindeki Monokritik isimli Youtube kanalı; “Cezasızlık: Ayrıcalıklı Suçlar” videosunu yayımladı. Türkiye’deki pek çok insan hakları ihlali, katliam ve cinayetin çarpıcı şekilde yer aldığı videoda; TİHV, Hafıza Merkezi, İHD, ÇHD ve ÖHD temsilcilerinin görüşlerine yer verildi

Barış imzacısı akademisyenler, Türkiye’nin “Cezasızlık” tarihine mercek tuttu

Barış imzacısı akademisyenler tarafından 2016 yılında kurulan İzmir Dayanışma Akademisi (İDA) bünyesinde hayata geçirilen Monokritik isimli Youtube kanalı; cezasızlık temalı ilk videosunu yayımladı. “Cezasızlık: Ayrıcalıklı Suçlar” başlığını taşıyan video, Hafıza Merkezi ve TİHV’in “cezasızlık” sorununa odaklandıkları raporlarından yola çıkarak hazırlandı.

Kanalın, Türkiye’nin yakın tarihi başta olmak üzere; 1915’ten 6-7 Eylül’e, 12 Eylül’den Sivas Katliamı’na, nefret cinayetlerinden işkence suçlarına kadar, yaşanan pek çok insan hakları ihlalinin, katliamların nasıl “cezasız” bırakıldığını çarpıcı bir şekilde anlatan videosuna; Yrd. Doç. Dr. Öznur Sevdiren’in Hafıza Merkezi için hazırladığı “Türkiye’nin Cezasızlık Mevzuatı” ve TİHV bünyesinde Hülya Üçpınar ve Aysun Koç tarafından kaleme alınan “Mevzuat ve Uygulamalar Işığında Cezasızlık Olgusu” raporları kaynaklık etti.

Cezasızlık kavramının AİHM içtihatlarında ilk kez 90’lı yıllarda OHAL bölgesindeki yaşam hakları ihlalleri için kullanılmasının bir tesadüf olmadığının, cezasızlığın ülkemiz için oldukça kadim ve can yakıcı bir sorun olarak varlığını sürdürdüğünün net olarak gözler önüne serildiği videoda TİHV, Hafıza Merkezi, İHD, ÇHD ve ÖHD temsilcilerinin görüşlerine yer verildi. Videoda TİHV’den Coşkun Üsterci, Hafıza Merkezi’nden Emel Ataktürk Sevimli, İHD’den Öztürk Türkdoğan, ÇHD’den Nergiz Tuba Aslan ve ÖHD’den Aysun Akşehirlioğlu cezasızlık olgusunun tanımını yapıp çarpıcı örneklerini sunarken cezasızlıkla mücadelenin yollarını da ele aldı.

Toplumsal sorunları irdeleyen videolar devam edecek

Türkiye’nin en derin yaralarından ve toplumsal sorunlarından birini konu edindiği ilk videosuyla dikkatleri çeken Monokritik; yurttaşların iletişim, örgütlenme, bilgiyi paylaşma ve bilgiye ulaşmada etkili bir araç olarak sosyal medyayı giderek artan oranda tercih etmeleri nedeniyle yaşamımızı derinden etkileyen toplumsal sorunlar hakkında araştırma ve raporlara dayanan videolar üretmeyi hedefliyor. Videolara demokratik kitle örgütleri, sivil toplum örgütleri ya da bağımsız araştırmacılar tarafından hazırlanan rapor ve çalışmalar kaynaklık ediyor.

“Anlamak dönüştürmenin ilk adımıdır” şiarından yola çıkan Monokritik, doğru bilgiye erişmek için sorunla mücadelenin bir parçası olan kurum ve kişilerle izleyiciler arasında bir köprü olmayı amaçlıyor.

2007 yılında Indiana Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre akademik çalışmaların yarısını yalnızca yazarları ve dergi yayın kurulları okuyor, yayımlanmış bir bilimsel makalenin ortalama okuyucu sayısı ise 0,6. Aynı düzeyde olmamakla birlikte, benzer bir akıbeti demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren sorunlar hakkındaki raporlarının da paylaştığını tahmin etmek güç değil. Oysa yapılan bu çalışmalar bilgiye erişme ve doğru haber alma hakkı konusunda önemli bir boşluğu doldurmaktalar. Toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren sorunlar hakkındaki bu raporlara ve akademik yayınlara görünürlük kazandırmak isteyen Monokritik’in en önemli amaçlarından biri bilgiyi herkes için anlaşılabilir ve takip edilebilir kılmak.

Gölgede kalmış önemli araştırmaları geniş toplum kesimlerine yaymayı hedefleyen Monokritik, herkesi videolarını izlemeye ve YouTube kanalına abone olmaya davet ediyor.

YouTube:  https://bit.ly/monokritik

Twitter: https://twitter.com/monokritik

Facebook: https://www.facebook.com/Monokritik-100935965381368

Instagram: https://www.instagram.com/monokritik/

e-posta: [email protected]

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur