488. F Oturması: “Ağır hasta mahpus Kadri Sancar serbest bırakılsın”

488. F Oturması, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde yapıldı. Açıklamada, ağır hasta mahpus Kadri Sancar'ın serbest bırakılması için çağrı yapıldı

488. F Oturması: “Ağır hasta mahpus Kadri Sancar serbest bırakılsın”

488. F Oturması, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde yapıldı. Açıklamada, ağır hasta mahpus Kadri Sancar’ın serbest bırakılması için çağrı yapıldı.

Açıklamayı İnsan Hakları Derneği İstanbul Şube Yönetiminden Ferit Barut okudu. Barut, “Hasta hakları evrenseldir. Devlet, ihtiyacı olan herkese gerekli tıbbi desteği sağlamakla yükümlüdür ve tedavi hakkı engellenemez. Ancak bu konuda dışarıda dahi ciddi sorunlar yaşanmakta, bu sorunlar, hapishane ortamında çok daha ağır sonuçlara yol açmaktadır” diye hatırlatarak şunları söyledi:

Bu sorunlar çözülmediğinden, hasta mahpuslar her geçen gün ellerimizden kayıp gitmektedirler. Onların dış dünyadaki sesleri olarak, hasta mahpusların tedavi hakkına erişimi ve hapishane kosullarında tedavi edilmeleri ya da yaşamlarını sürdürmeleri mümkün olmadığında serbest bırakılmaları için yetkilileri uyarmaya ve kamuoyunu duyarlı kılmaya devam edeceğiz.

Hasta mahpusları, tedavi ve sağlığa erişimin olmadığı, olumsuz yaşam koşullarının hakim olduğu hapishanelerde tutmaya devam etmek cinayettir!

Ağır hasta mahpus Kadri Sancar’ın durumu şöyle anlatıldı:

Ulaşılan bilgiye göre; Kadri Sancar, 17 yaşında iken gözaltına alınarak haksız suçlamalara maruz kalmış ve adil yargılanma hakkı ihlal edilerek 22 yıl hapis cezasına mahkum edilmiştir. Cezası Yargıtay tarafından onanan Sancar için avukatları, yeniden yargılama talebi ile Anayasa Mahkemesine başvuru yapmaya hazırlanmaktadırlar.

Sancar, diğer sağlık sorunlarının yanında, Hepatit- B hastası olup, gözaltında iken gördüğü işkencenin neden olduğu ciddi çene ve diş sorunları yaşamaktadır.

Hepatit B gibi, erken tedavi edilmezse siroz ve kansere yol açabileceği, bulaşıcı ve öldürücü komplikasyonlara neden olabileceği bilinen bir hastalığı olmasına rağmen, Sancar’a, uzun pandemi süreci boyunca, kullanması gereken ilaçları verilmemiş, kontrol ve tetkikler için dahi hastaneye götürülmemiştir.

Tedavi edilmezse tüm dişlerini kaybetme riski olduğu bilinmesine rağmen diş tedavisi de yapılmamıştır.

Diş hastalığının ağır sağlık sorunlarına yol açabileceği bilinmesine ve hali hazırda yemek yemesini engellemesi nedeniyle ciddi sorunlar ortaya çıkmış olmasına rağmen bir çözüm üretilmemektedir.

Kadri Sancar’ın, tedavi hakkına erişiminin engellenmesi ciddi hayati risk anlamına gelmektedir.

İnsan hakları savunucuları olarak Kadri SANCAR ve tüm hasta mahpusların tedavilerinin önündeki engellerin kaldırılmasını ve serbest bırakılmalarını istiyoruz.


Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur