Lütfi Elvan’dan Fiyat İstikrarı Komitesi açıklaması: “Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değil”

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle “Ekonomi Koordinasyon Kurulu” ve “Fiyat İstikrarı Komitesi” kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun amacı, "Ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha Ebütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirme" olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir" dedi

Lütfi Elvan’dan Fiyat İstikrarı Komitesi açıklaması: “Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değil”

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle “Ekonomi Koordinasyon Kurulu” ve “Fiyat İstikrarı Komitesi” kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu nedir?

Kararnamede Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun amacı, “Ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha Ebütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirme” olarak açıklandı.

Kurulun görev ve yetkileri ise şöyle:

Ekonomi politikaları alanında genel koordinasyonu sağlamak. Ekonomi politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında görev ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve eş güdümü sağlamak ve takip etmek. Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomi ile ekonomik istikrar ve kalkınma konularında gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, gerektiğinde politika uygulamalarına yönelik etki analizleri yaptırmak ve alt çalışma grupları oluşturmak. Kurul kararlarının uygulama süreçlerini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarına bildirmek.

Fiyat İstikrarı Komitesi nedir?

Kararnamede, fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla Fiyat İstikrarı Komitesinin kurulduğu belirtildi.

Fiyat İstikrarı Komitesinin görev ve yetkileri şöyle sıralandı:

Para ve maliye politikaları arasındaki eş güdümü gözetmek suretiyle fiyat istikrarını sağlamaya yönelik yapısal politika önerileri geliştirmek. Fiyat istikrarını tehdit eden riskleri izleyerek alınması gereken tedbirleri belirlemek ve ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak. Kamu tarafından belirlenen ya da yönlendirilen fiyatların, fiyat istikrarı odağında uygulanmasını sağlamaya yönelik kararlar almak”

“Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değil”

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Fiyat İstikrarı Komitesi hakkında açıklama yaptı.

Elvan, “Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası’nındır. Fiyat İstikrarı Komitesi’nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir” dedi.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur