İzmirliler sömürü, yoksulluk, mafya üçgenine karşı mücadeleye çağırdı

İzmirliler sömürü, yoksulluk, mafya üçgenine karşı mücadeleye çağırdı. Üzerinde "Yaşanabilir bir ülke için suçlular ittifakına karşı mücadeleye" yazın pankartla Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde açıklama yapıldı

İzmirliler sömürü, yoksulluk, mafya üçgenine karşı mücadeleye çağırdı

İzmirliler “Sömürü, yoksulluk, mafya üçgenine son” demek için sokağa çıktı. Yurttaşlar Emek Partisi (EMEP), Halkevleri, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi’nin (TÖP) ortak çağrısıyla Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde buluştu.

Üzerinde “Yaşanabilir bir ülke için suçlular ittifakına karşı mücadeleye” yazın pankartla Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Türkiye’de demokrasinin ve özgürlüklerin tamamen tasfiye edilmesi, Kürt sorununda çözümsüzlük, çıkar çetelerinin halklara karşı işlediği suçlar, kamu kaynaklarının, yeraltı ve yerüstü varlıkların, doğanın talanı ve yerli, yabancı tekellerin yağmasına kalkan olma, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve kadın cinayetleri, yolsuzluk ve rüşvet bu ülkeyi yönetenler açısından istisna değil kural haline gelmiştir.

Bu tür kirli ittifaklar, talan, ölüm ve gasp düzeni siyasallaşmış yargı ve iktidara bağlı işleyen hukuk sistemi tarafından bizzat korunmakta ve kollanmaktadır. Bu ittifakları var eden siyasi, iktisadi ve toplumsal düzen değişmeden Türkiye halkları nefes alamayacaktır.

Yargının gözlerini kapadığı bu talan düzenine karşı toplumsal itirazı, mücadeleyi büyütmek ve tüm gerçekleri ortaya çıkarmak için Türkiye halkları başta olmak üzere siyasi partilere, sendikalara, demokratik kitle örgütlerine ve toplumsal kesimlere çağrı yapıyoruz: Sesimizi yükseltmeli, itirazlarımızı büyüterek örgütlemeliyiz. Türkiye halklarına karşı tarihsel sorumluluğumuzla sesleniyor ve bu kirli ittifaktan kurtularak herkesi yaşanabilir bir ülke için seferber olmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur