İzmir ve İskenderun’da kadınlardan “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” nöbeti

İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz İzmir Kampanya Grubu, nöbet eyleminin 6. haftasında Alsancak'ta Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz" diyerek nöbetteydi. İskenderun Kadın Platformu Eski Bit Pazarı alanında basın açıklaması yaptı

İzmir ve İskenderun’da kadınlardan “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” nöbeti

İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz İzmir Kampanya Grubu, İstanbul Sözleşmesi için başlattıkları nöbet eylemini, 6. haftasında saat 18.00’de Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yaptı.

İskenderun Kadın Platformu saat 17.00’de Eski Bit Pazarı’nda nöbetteydi. 1 Temmuz’a kadar eylemlerine devam edeceklerini belirten kadınlar açıklamalarında şunları söyledi:

İstanbul sözleşmesi yıllara yayılan örgütlü mücadelemizin sonucudur. Eril iktidar  rejiminin hukuksuz çekilme  çekilme kararı bizim için yok hükmündedir. Bu sebeple 11 Mayıs’da İstanbul Sözleşmesi’nin 10. yaşını, “Daha nice yaşlara” diyerek kutladık

Devlet, kadınların, çocukların, LGBTİ+’ların, yaşlıların, mültecilerin, engellilerin ve diğer dezavantajlı grupların haklarını, hayatlarını koruma görevini yerine getirmek zorundadır.

Devletin görevi, kadınların hayatlarını ve haklarını yok sayıp; kadının içinde şiddet gördüğü aileyi yüceltenlere; toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını marjinalleştirenlere, şiddet uygulayan erkeklere uzaklaştırma verilmesinden başlayıp kadının boşanma, nafaka haklarına göz dikenlere, erken yaşta zorla evlilikleri savunanlara, şiddet ve istismar serbestliği için İstanbul Sözleşmesi’ni hedefine koyanlara , çocuğun istismarının affına  cevaz vermek değil, her bir bireyin şiddetten uzak özgürce yaşama hakkını korumaktır. İstanbul sözleşmesinden çekilme kararı geri alınana kadar bunu hatırlatmaya ve sorumluları göreve çağırmaya devam edeceğiz. Ulusal ve uluslararası alanda, hukuki her türlü yolu deneyeceğiz.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur