Keşan ve Enez sahilleri ihaleyle 3 yıllığına kiralanıyor: Saros Gönüllüleri’nden ihalenin iptali için dilekçe

Edirne Çevre Koruma Vakfı, Keşan ve Enez sahillerinde bulunan 14 parselden oluşan 127 bin 464,32 metrekarelik alan bugün (23 Haziran) Edirne’de gerçekleştirilecek ihaleyle, 3 yıllığına kiralayacak. Yapılacak ihalenin iptali istemiyle Edirne İli Çevre Koruma Vakfı Ticari İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’na dilekçeler verildi

Keşan ve Enez sahilleri ihaleyle 3 yıllığına kiralanıyor: Saros Gönüllüleri’nden ihalenin iptali için dilekçe

Edirne Çevre Koruma Vakfı tarafından Keşan ve Enez sahillerinde bulunan 14 parselden oluşan kıyı kesimi 3 yıllığına ihale usulüyle kiralanacak.

Edirne Merkez’de Devecihan Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda düzenlenecek kiralama ihalesi, bugün (23 Haziran) yapılıyor. 14 parselden oluşan kiralama işi, 10.00-16.30 saatleri arasında devam edecek.

İhaleye; Keşan’a bağlı Erikli Köyü Sahili’nde 6 parsel alan, Danişment ve Yayla sahilleri ile Mecidiye Köyü’ne bağlı İtalyan Koyu, Enez’de Gaziömerbey Mahallesi’nde kıyı kesiminde yer alan 3 parsel alan, Sultaniçe ve Vakıf sahillerindeki kıyı kesimi alanları çıkartılacak.

Keşan sınırları içerisinde yer alan sahil şeridinde 55 bin 363,88 metrekare alan kiralanmak üzere ihaleye çıkartılırken; Enez’de ise, 72 bin 100,44 metrekare alan ihaleye çıkartılacak. Bu çerçevede; Saros Körfezi’nde bulunan Keşan ve Enez sahillerinde toplam 127 bin 464,32 metrekare alan 3 yıllığına kiralanmış olacak.

Trakya Platformu Sözcüsünden açıklama

Trakya Platformu, Saros Körfezi’nde Keşan ve Enez sahillerindeki 14 parselden oluşan yaklaşık 127 bin metrekarelik alanın Edirne Çevre Koruma Vakfı’nca ihaleyle 3 yıllığına kiralanmasının kamu yararına ve yasalara açıkça aykırı olduğunu bildirmişti. Trakya Platformu Sözcüsü Av. Bülent Kaçar, Anayasa ve Kıyı Kanunu gereğince kıyı alanlarının korunması gerekli, hassas bölgeler arasında özellik gösteren kamusal alanlar olduğuna dikkat çekerek, “Saros kıyılarındaki kumsallar Doğal SİT Alanları olup kumsallarımızın yoğun bir ticari faaliyete kurban edileceği ve sökülebilir dahi olsa yapılaşmalara yol açılacağı kuşkusuzdur” demişti.

CHP Edirne İl Başkanı da tepki gösterdi

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da ihaleden vazgeçilmesini, hizmetlerin halka ücretsiz olarak vakıf kontrolünde sunulmasını istediklerini bildirmişti.

Saros Gönüllüleri’nden ihalenin iptali için dilekçe

Yapılacak ihalenin iptali istemiyle Edirne İli Çevre Koruma Vakfı Ticari İşletmesi Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığı’na saat 9.00’da ihale başlamadan dilekçeler verildi.

“Edirne İli Çevre Koruma Vakfı Ticari İşletmesi Müdürlüğünce 23/06/2021 tarihinde saat 10:00 ila 16:30 arasında yapılacak açık ihalelerin tümü iptal edilmelidir” denilen dilekçede şunlar söylendi:

Çünkü 14 ayrı kiralama için yapılan ilanlarda ihale ile kiralanacak DHTA alanlarının Vaziyet Planları bulunmamaktadır. İhale dosyası, ihale dokümanları ve ihale ilanı mevzuata, usul ve hukuka açıkça aykırıdır.

Bu ihale işlemleri İhale Mevzuatına da Tabiat Varlıkları Ve Doğal SİT Alanları İle Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik’teki 8, 9, 17, 18, 19, 20. maddelerine de açıkça aykırıdır.

Yönetmeliğin 8. maddesine göre ‘İhale konusu işlerin her türlü özelliğini gösteren şartname ve varsa ekleri Ek-6’da belirtilen forma uygun olarak İdarece hazırlanır.’ Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin krokisi, koordinatları gösterilmesi zorunludur. Yönetmeliğin 20. maddesine göre 17’nci ve 18’inci maddelere uygun olmayan ilanlar geçersizdir.

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, Doğal SİT alanları mevzuatı SİT Alanlarının korunmasını zorunlu kılmaktadır. Kiralama vakfınızın kuruluş amacı olan çevre koruma amacına da açıkça aykırıdır. Halk olarak serbestçe kullandığımız kıyılarımızın, kumsallarımızın ticari faaliyete açmak kamu yararına aykırıdır. Anayasanın 43. maddesine göre sahil şeritlerinden yararlanma da öncelikle kamu yararı gözetilmelidir.

İşbu ihalenin Teknik Şartnamesinin ‘İşin konusu’ maddesinde yazılan ‘şartnamenin eki vaziyet planı’ ilandaki ekler arasına konulmayıp ilan edilmediği için Sayın İhale Komisyonu Başkanlığınızca 14 ihalenin tümünün iptaline karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

Dilekçelerin imzalanıp teslim edilmesinin ardından dilekçe metni Bülent Kaçar tarafından kapının önünde okunarak halk bilgilendirildi.

Ne olmuştu?

Saros Körfezi’nde Erikli, Mecidiye ve Yayla sahillerinde bulunan 11 adet alan Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) tarafından 21 Ekim 2019 tarihinde pazarlık usulüne göre 1.8 milyon TL+KDV bedelle, 10 yıllığına kiralanmıştı. Geçen süreç içerisinde, 9 alan 2021 yılı içerisinde, MUÇEV’den alınıp, Edirne Çevre Koruma Vakfı’na tahsis edilmişti. Edirne Çevre Koruma Vakfı; Erikli, Mecidiye ve Yayla sahillerinde kendisine tahsis edilen 9 alan ile Enez sahillerinde bulunan 5 alanı ihaleyle kiralama kararı aldı.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur