Ankara’da sağlık emekçisi kadınlardan İstanbul Sözleşmesi buluşması

Devrimci Sağlık İşçiler Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve DİSK Ankara Kadın Komisyonu, Ankara İbni Sina Hastanesi'nde sağlık emekçisi kadınlarla İstanbul Sözleşmesi'nin konuşulduğu bir etkinlik yapıldı

Ankara’da sağlık emekçisi kadınlardan İstanbul Sözleşmesi buluşması

Devrimci Sağlık İşçiler Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve DİSK Ankara Kadın Komisyonu’nun çağrısıyla, Ankara’da İbni Sina Hastanesi’nin arka bahçesinde kadınların hakları, yaşanılan sorunlar ve İstanbul Sözleşmesi’nin konuşulduğu bir etkinlik yapıldı.

Etkinliğin katılımcısı Av. Sevinç Hocaoğulları, çalışma yaşamındaki haklar ve kadınların evde ve çalışma yaşamındaki yaşadığı sorunlara değindikten sonra İstanbul Sözleşmesi’nin içeriğini anlattı. Hocaoğulları’nın anlatımından sonra sağlık emekçilerinin sorularıyla etkinlik devam etti. Sağlık emekçileri kadınların ev içerisinde yaşandığı sorunlardan şiddetle karşılaşma anlarında alacakları tavırlara kadar çeşitli konularda soruların sorulduğu ve üzerine tartışmaların yapıldığı etkinlik, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur