Yeni infaz paketi Meclis’te: 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın tutuklu ya da hükümlülerin cezası erteleniyor

AKP’nin Meclis’e sunduğu yeni infaz düzenlemesine göre, 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın tutuklu ya da hükümlülerin cezası erteleniyor.

Yeni infaz paketi Meclis’te: 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın tutuklu ya da hükümlülerin cezası erteleniyor

AKP, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunu’nda değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Teklif, 15 yaşından küçük çocuğu olan kadın hükümlülerin infazının, eşinin de cezaevinde olması veya ölmüş olması halinde ertelenmesinin yolunu açıyor.

11 maddelik yeni infaz düzenlemesi, ile çocuğu bulunan kadın tutuklu ya da hükümlüler, açısından kimi düzenlemeler getiriyor. Buna göre, 10 yıl veya daha az süreli hapis cezasına olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün cezası, eşi de cezaevindeyse veya ölmüşse, çocuğu 15 yaşını doldurana kadar ertelenecek.

Erteleme kararı, hükümlünün “toplum güvenliği açısından ağır tehlike oluşturmayacağı” kanaati doğrultusunda cumhuriyet başsavcılıklarınca verilebilecek. Erteleme süresi içinde zamanaşımı işlemeyecek ve bu süre içinde çocuğun ölmesi veya babanın tahliye edilmesi durumunda erteleme kararı kaldırılarak, kadın hükümlünün cezasının infazına devam edilecek.

Kaynak: Jin News

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur