Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi’nden 7 ilde eş zamanlı eylem: “Hayvan Hakları Yasası hemen çıksın”

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, bugün 7 ilde eş zamanlı olarak hayvanların doğuştan gelen haklarının korunacağı bir Hayvan Hakları Yasası’nın çıkarılması, var olan Hayvanları Koruma Kanunu’nun hayvanlardan taraf olunacak şekilde düzenlenmesi talepleriyle eylem yaptı

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi’nden 7 ilde eş zamanlı eylem: “Hayvan Hakları Yasası hemen çıksın”

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, yasa koyucuların hayvanların yanında olduklarını söylerken sürekli hayvan sömürüsünden kazanç elde eden sektörler lehine karar vermesine karşı hayvanların çıkarlarını esas alan yasal düzenlemeler için eylemdeydi. Yasa koyucuların bu iki yüzlülüğüne dikkat çekmek ve Hayvan Hakları Yasası ile talepleri yinelemek için sokağa çıkan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, 7 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı.

 

İstanbul’da Orman Bölge Müdürlüğü önünde yapılan eylemde grup adında Özge Özgüner ve Fatma Biltekin’in okuduğu açıklamada hayvanlara yönelik işlenen suçların caydırıcı cezalarının olmaması nedeniyle sürekli hale gelmesi eleştirilirken AKP’nin önde gelen isimlerinin attığı adımlarla bu suçları teşvik ettiği vurgulandı. Çeşitli gelişmelerle hayvanlara karşı işlenen suçların cezasız bırakılmasının önünün nasıl açıldığının gösterildiği açıklamada çıkarılacak Hayvan Hakları Yasası’ndan talepler yinelendi. Talepler şöyle:

 • Hayvanlara karşı işlenen suçlarda bu cezanın ertelenmemesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmaması, adli para cezasına çevrilmesinin mümkün olmaması için ceza alt sınırı 3 yıl olarak belirlenmeli.
 • Komisyon raporu baz alınarak hayvanını terk eden kişiye 10.000 TL para cezası verilsin.
 • Hayvan satışı petshoplarda da, ırk derneklerinde de yasaklanmalıdır. Bu yasak sadece evcil hayvanlar için değil, egzotik ve yabani hayvanlar gibi tüm türleri kapsamalıdır.
 • Türkiye’de hayvanlı sirk kurmak ve Türkiye’ye hayvanlı sirk ile gösterilerin girişi yasaklanmalıdır.
 • Hayvanlı sirklerden hiçbir farkı olmayan mevcut 10 yunus parkı 1 yıl içinde kapatılmalı, yeni tesislerin ve su sirklerinin açılmasına izin verilmemeli, mevcut hayvan hapishanelerinde tutsak edilen tüm deniz memelilerinin korunacağı deniz içi rehabilitasyon ve bakım alanı oluşturulmalıdır.
 • Hayvanat bahçeleri yasaklanmalı, yenilerinin açılmasına izin verilmemelidir. 40’ın üzerindeki mevcut tesislerde tutsak edilen hayvanlar ömür boyu korunmalı ve mevcut hayvan hapishaneleri rehabilitasyon alanlarına dönüştürülerek Türkiye’deki bu ticarethanelerde hayvan esaretinin sonu getirilmelidir.
 • Kürk ve deri çiftlikleri kapatılmalı, kürk ithalatı yasaklanmalı, hatta veteriner fakültelerinde kürke dair müfredat kaldırılmalıdır.
 • Hayvan deneylerinin yasaklanıp tüm dünyada kullanılmaya başlanan hayvansız bilimsel yöntemlere geçilmeli.
 • Tüm hayvan dövüşleri ve yarışlarının şiddet içerdiği yasaya geçmeli ve kaldırılmalıdır.
 • “Çiftlik hayvanları” diye tanımlanan ancak bizler için sadece hissedebilen bireyler olan hayvanların öldürüldüğü ve sömürüldüğü tesisler ortadan kaldırılana kadar 7/24 kamera zorunluluğu getirilmeli.
 • Canlı hayvan ticareti yasaklanmalı.
 • Avcılık ve av turizmi tamamen yasaklanmalı
 • Hayvanların yük taşımak amacıyla kullanılmasına son verilmeli.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur