Torba yasadan yeni içki kısıtlaması çıktı

AKP’nin muhtarların özlük hakları ile ilgili yapacağını açıkladığı, dokuz ayrı kanunda 20 değişiklik yapan ve yeni hükümler de içeren torba yasa teklifini TBMM’nin bayram tatilinden sonra çalışmalarına başlamasıyla gündeme getirmesi bekleniyor

Torba yasadan yeni içki kısıtlaması çıktı

Bayram tatili sonrası TBMM’ye getirilmesi beklenen yeni torba yasa teklifinde içkili mekanlara ilişkin yeni kısıtlamalar yer alıyor.

BirGün muhabiri Nurcan Gökdemir’in haberine göre muhtarların özlük haklarına dair hükümlerin bulunduğu torba yasa taslağında alkollü içkilere yönelik yeni kısıtlamalar yer alıyor. Taslakta içkili mekanlara ruhsat verilmesinde valilikler yetkilendirilirken, içkili mekanların açılış izni için de kolluk kuvvetlerinden izin alınması şartı getirildiği belirtiliyor.

AKP’nin dokuz ayrı kanunda 20 değişiklik yapan ve yeni hükümler de içeren torba yasa teklifini TBMM’nin bayram tatilinden sonra çalışmalarına başlamasıyla gündeme getirmesi bekleniyor. Taslakta yer alan belli başlı hükümler ise şu şekilde:

-İçkili yerlerin açılması sürecinde belediye/özel idare tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilmesi için kolluğun olumlu görüşünün alınması zorunlu hale getiriliyor. İçkili yer bölgesinin tespiti ile açılış kapanış saatleri vali yardımcıları ve kaymakamlar başkanlığında ilgili tarafların katılımı ile oluşturulan bir komisyon tarafından belirlenecek.

-Mevzuata aykırılığın bildiriminden itibaren 30 gün içerisinde ilgili yerel yönetim tarafından yaptırım uygulanmaması halinde Vali/Kaymakam tarafından yaptırım uygulanacak. Ruhsat almadan açılan yerler kolluk tarafından re’sen kapatılacak.

-Faaliyetten men edildiği halde mühür sökerek açılan iş yerlerine yönelik para cezaları arttırılacak. Mevzuat hükümlerine aykırı olarak ruhsatsız işletilen işyerleri ruhsat alıncaya kadar mahalli mülki amir tarafından süresiz olarak faaliyetten men edilecek. Ruhsatlı olan işyerleri ise dördüncü defa aykırı fiilleri işlediğinin tespiti halinde mahallin mülki amiri tarafından süresiz faaliyetten men edilecek.

Sendika.org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur