Fuchs’un “Dijital Kapitalizm Çağında Marx’ı Yeniden Okumak” kitabı Türkçeye kazandırıldı

Christian Fuchs'un "Dijital Kapitalizm Çağında Marx'ı Yeniden Okumak" başlıklı kitabı Diyar Saraçoğlu'nun çevirisiyle NotaBene Yayınları Bilişim Dizisi'nde yayımlandı

Fuchs’un “Dijital Kapitalizm Çağında Marx’ı Yeniden Okumak” kitabı Türkçeye kazandırıldı

Dijitalleşen çağda emek ve sermayenin güncel durumları ve çatışmaları üzerine yazan Christian Fuchs’un “Dijital Kapitalizm Çağında Marx’ı Yeniden Okumak” kitabı Diyar Saraçoğlu’nun çevirisiyle Türkçeye kazandırıldı.

“Tarihin sonu” gerçekleşmedi. İdeolojik ve ekonomik kriz ve neoliberal kapitalizmin 2008’den bu yana olan mevcut durumu, Marx’la yenilenmiş bir ilişkiyi gerektiriyor. Ancak kapitalizme etkili bir şekilde direneceksek, Marx’ı gerçekten anlamalıyız: Bugün Marksizm, iletişim teknolojilerinin, medya temsilinin ve dijitalleşmenin günümüz kapitalizmini nasıl tanımladığını kuramlaştırmalıdır. Dünyayı ve dijital kapitalizmden iletişimsel sosyalizme ve dijital komünizme doğru iletişim şeklimizi değiştirmek için bir temel olarak eleştirel, Marx’tan ilham alan bilgiye acil bir ihtiyaç var.

Dijital Kapitalizm Çağında Marx’ı Yeniden Okumak tam da bunu yapıyor. Christian Fuchs, Marx’ın Kapital, Grundrisse, Ekonomi ve Felsefe El Yazmaları, Alman İdeolojisi ve Komünist Manifesto gibi en etkili eserlerini derinlemesine inceleyerek, Marx’ın dijital çağın ana temalarını öngören makine, teknoloji, iletişim ve ideoloji kavramlarını ortaya koyuyor.

Marksist medya ve iletişim kuramının özlü ve tutarlı bir çalışması olan kitap, nihayetinde Marx’ın dijital ve iletişimsel kapitalizm çağıyla ilişkisini gösteriyor.

Antonio Negri, kitapla ilgili şöyle diyor:

Toplumlar, teknolojideki gelişmelerin ve devrimci pratiklerin temposuyla değişiyor. Sermayenin günümüzde yaşadığı çelişkiler, iletişim ve teknoloji yapılarında artan sıklıkta ortaya çıkıyor. Fuchs, bu patlayıcı çelişkiler karmaşası içinde, bugünün kuramsal militanlığının gerekli yolunu açıklıkla ve kuvvetle işaret ederek Marx’ı yeniden okuyor

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur