Eskişehir, Samsun ve Bolu’da eylem: Çete düzenini yıkacağız

Eskişehir, Samsun ve Bolu'da sol-sosyalist partiler ile emek ve demokrasi güçleri, mafya-siyaset-devlet ilişkilerinin yeniden gündeme gelmesinin ardından eylem yaptı.

Eskişehir, Samsun ve Bolu’da eylem: Çete düzenini yıkacağız

EMEP, Halkevleri, HDP, Sol Parti, TİP ve TKP Eskişehir’de Sedat Peker’in itiraflarıyla yeniden gündeme gelen mafya-siyaset-devlet ilişkilerine ve yarattığı çürümeye dair ortak eylem yaptı. Hamamyolu girişinde bulunan Yediler Parkı’nda bir araya gelen siyasi partiler, yaşanabilir bir ülke için suçlular ittifakı ile mücadele çağrısı yaptı.

Kitle adına basın metnini Av. Şahap Arpacı okudu. Türkiye halklarının devlet-siyaset-mafya ortaklığında işlenen suçların ortalığa saçılmasına bir kez daha tanık olduğunu söyleyen Arpacı, çıkar ilişkilerinden kaynaklı çelişkiler sonucu Türkiye halklarına karşı işlenen suçlar, yolsuzluk ve uyuşturucu ticareti, yargısız infaz ve faili belli cinayetlerin birer birer ifşa olduğunu kaydetti. “Siyasi cinayetlerden dünyanın her tarafına uzanan uyuşturucu ve benzeri kirli ticaret ağlarına, telaffuzu güç rakamlara ulaşan yolsuzluk çarkına ilişkin ifşalar, bu ifşalar karşısında söylenen yalanlar, suskunlukla geçiştirme ve üzerini örtme çabaları devletin kurumlarıyla içinde, hatta merkezinde bulunduğu bir suç örgütlenmesiyle karşı karşıya olduğumuzu tüm çıplaklığıyla ortaya koymaktadır” diyen Arpacı, Türkiye’de demokrasinin ve özgürlüklerin tamamen tasfiye edilmesi, Kürt sorununda çözümsüzlük, çıkar çetelerinin halklara karşı işlediği suçlar, kamu kaynaklarının, yeraltı ve yerüstü varlıkların, doğanın talanı ve yerli, yabancı tekellerin yağmasına kalkan olma, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz ve kadın cinayetleri, yolsuzluk ve rüşvetin ülkeyi yönetenler açısından istisna değil, kural haline geldiğinin altını çizdi.

“Halka karşı işlenen suçların tüm failleri, siyaset, sermaye ve mafya üçgeninde girilen tüm gizli ve kirli ilişkiler açığa çıkarılmalı, sorumlular halkın önünde hesap vermelidir. Siyasi egemenliğini bu baskı, terör ve yolsuzluk mekanizmasının üzerine kuran iktidarın, ortaya dökülen bu muazzam suçların hesabını kendiliğinden vermeyeceğini biliyoruz. Türkiye işçi sınıfı, emekçileri ve halk güçleri olarak örgütlü bir güçle hesap sormazsak, sorumluların cezalandırılmasını sağlayamazsak iktidar çarkı bu çamurun içinden çıkmayı becerebilecektir” diyen Arpacı, talan düzenine karşı toplumsal itirazı, mücadeleyi büyütme ve tüm gerçekleri ortaya çıkarmak için Türkiye halkları başta olmak üzere, siyasi partilere, sendikalara, demokratik kitle örgütlerine ve toplumsal kesimlere çağrı yaptı.

Samsun | Evrensel

“Bu düzenin tuğlasını emekçiler çekecek”

KESK Samsun Şubeler Platformu da, Mecidiye Geçidinde yaptığı basın açıklamasıyla mafya-çete düzenine karşı mücadele çağrısı yaptı. KESK Dönem Sözcüsü Mustafa Niyazi Bulut’un okuduğu açıklamada, “Öte yandan bu güçler iktidarların desteği ile devlet yetkilerini kullanarak insanlık suçları işlemişler, uyuşturucu trafiğinin başına geçmişler, kanlı cinayetler, el koymalar ile servet/sermaye birikimi yaratmışlardır. Bu sermaye düzeni bütün yönleri ile çürümüş ve çöküşe geçmiştir. Sömürü, yolsuzluk ve mafya/siyaset cenderesinde yıllardır işçiler, emekçiler, kadınlar ve gençler ezilmekte, baskı ve sindirme politikaları ile karşı karşıya kalmaktadır” denildi.  Bulut, “Mafyanın, çetenin, tarikatın ve her tür karanlığın merkezine yerleştiği bu düzenin tuğlasını emekçiler çekecek, duvarı yıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Bolu | Evrensel

“Suçlular ittifakıyla mücadele”

Bolu’da EMEP, Halkevleri, HDP, Sol Parti ve TKP, siyaset-sermaye-mafya ilişkilerine dair açıklama yaptı: Kirli ittifaktan kurtularak herkesi yaşanabilir bir ülke için seferber olmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz.

İzzet Baysal anıtı önünde Sol Parti üyesi Dilara Kurtuluş’un okuduğu basın açıklamasına sendika temsilcileri de destek verdi. “Kirli ittifakları” var eden siyasi düzenin değişmeden Türkiye halklarının rahat bir nefes alamayacağını söyleyen Kurtuluş, “Bu tür kirli ittifaklar, talan, ölüm ve gasp düzeni siyasallaşmış yargı ve iktidara bağlı işleyen hukuk sistemi tarafından bizzat korunmakta ve kollanmaktadır. Bu ittifakları var eden siyasi, iktisadi ve toplumsal düzen değişmeden Türkiye halkları nefes alamayacaktır. Bu suçlular ittifakı ile mücadele etmek; emekçiler için ekmek ve iş, kadınlar için yaşam, gençler için gelecek, Kürtler ve Aleviler için eşit haklarla yaşam mücadelesidir. Çetelerin, tarikatların, soyguncuların, yağmacıların zorba iktidarına karşı mücadele etmek sadece geçmiş ve günümüzün değil geleceğimize sahip çıkmanın da gereğidir” dedi.

“Hesabını kendiliğinden vermeyecekler”

Ortak mücadele çağrısı yapan Kurtuluş, “Bizler bu ülkenin emekten, ezilenlerden, yoksullardan, dışlanmaya çalışılan kesimlerinden yana olan güçler olarak bu kirli ittifaka karşı ortak mücadele etmeye çağrısı yapıyoruz. Halka karşı işlenen suçların tüm failleri ile siyaset, sermaye ve mafya üçgeninde girilen tüm gizli ve kirli ilişkiler açığa çıkarılmalı, sorumlular halkın önünde hesap vermelidir. Siyasi egemenliğini bu baskı, terör ve yolsuzluk mekanizmasının üzerine kuran iktidarın, ortaya dökülen bu muazzam suçların hesabını kendiliğinden vermeyeceğini biliyoruz. Türkiye işçi sınıfı, emekçileri ve halk güçleri olarak örgütlü bir güçle hesap sormazsak ve sorumluların cezalandırılmasını sağlayamazsak iktidar çarkı bu çamurun içinden çıkmayı becerebilecektir” diye konuştu.

“Yargının gözlerini kapadığı bu talan düzenine karşı toplumsal itirazı, mücadeleyi büyütmek ve tüm gerçekleri ortaya çıkarmak için Türkiye halkları başta olmak üzere siyasi partilere, sendikalara, demokratik kitle örgütlerine ve toplumsal kesimlere çağrı yapıyoruz” diyen Kurtuluş şunları söyledi: “Sesimizi yükseltmeli, itirazlarımızı büyüterek örgütlemeliyiz. Türkiye halklarına karşı tarihsel sorumluluğumuzla sesleniyor ve bu kirli ittifaktan kurtularak herkesi yaşanabilir bir ülke için seferber olmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz.”

Kaynak: Evrensel

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur