DİSK Basın-İş: Basın kartı sorununun çözümü için inisiyatif almaya hazırız

Danıştay’ın, bazı hükümlerinin yürütmesini durduğu Basın Kartı Yönetmeliğine, Erdoğan’ın imzasıyla değişiklik yapıldı. Gece yarısı açıklanan değişiklikle birlikte basın kartı verilecek kişilerde aranan şartlar arasına “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üyesi olmak veya yardım etmek" suçlarından hüküm giymemiş olma şartı getirildi. DİSK Basın-İş konuya dair açıklama yaptı

DİSK Basın-İş: Basın kartı sorununun çözümü için inisiyatif almaya hazırız

Danıştay’ın, bazı hükümlerinin yürütmesini durduğu Basın Kartı Yönetmeliğine, Erdoğan’ın imzasıyla değişiklik yapıldı. Gece yarısı açıklanan değişiklikle birlikte basın kartı verilecek kişilerde aranan şartlar arasına “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üyesi olmak veya yardım etmek” suçlarından hüküm giymemiş olma şartı getirildi.

Yapılan bir diğer değişiklik ise halihazırda kart sahibi kişilere geldi. Değişiklik ise “Milli güvenliğe ve kamu düzenine açıkça aykırı faaliyetlerde bulunması veya bu faaliyetlere açıkça destek vermesi; şiddet ve terörü özendirecek, her türlü örgüt suçları ile mücadeleyi etkisiz kılacak içerik oluşturması; Suça tahrik veya teşvik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak faaliyetlerde bulunması” oldu.

Yönetmeliğe eklenen tartışmaya açık diğer maddeler ise şöyle:

  • Taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlar sergilemek suretiyle basın meslek onurunu zedeleyecek şekilde faaliyette bulunması,
  • Şiddet ve terörü özendirecek, her türlü örgüt suçları ile mücadeleyi etkisiz kılacak içerik oluşturması,
  • Suça tahrik veya teşvik edecek ve suç ile mücadeleyi etkisiz kılacak faaliyetlerde bulunması hallerinde komisyon tarafından yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda, bu kişilerin sürekli nitelikte basın kartlarının iptaline karar verilebilir. Komisyon tarafından verilen iptal kararları Başkanın onayı ile derhal uygulanır.

“Kimin gazeteci olup olmadığına devlet değil gazeteci örgütleri karar verir”

Danıştay kararının yok sayıldığı, bir gecede resmi gazete yayınlanan Basın kartı yönetmeliğine karşı DİSK Basın-İş açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada yönetmeliğin gazeteci örgütlerinin karar verilmesi gerektiği vurgulandı.

İlgili açıklama şu şekilde:

Yine bir gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan Basın Kartı Yönetmeliği, Saray’ın istemediği kişilerin gazeteci sayılmayacağının itirafıdır. Yine muğlak tanımlar ve iktidar ölçülerinin işletileceği tepeden inme bir kararla gazeteciliğin tarifi yapılıyor.

DİSK Basın-İş geçmiş dönemde de basın kartı verilme yönteminin yanlışlığını savunuyordu. Kimin gazeteci olup olmadığına devlet değil gazeteci örgütleri karar verir. Gazeteci örgütlerinin oluşturduğu bir komisyonun belirlediği ilkelerle basın kartı verilmeli. Bu konuda bütün meslek örgütlerini ortak tutum almaya çağırıyoruz.

Tüm gazeteci örgütlerini bir kez daha bu çalışmaya davet ediyoruz. Basın kartı sorununun çözümü için elimizi taşın altına koymaya ve inisiyatif almaya hazırız

Bu sorun giderilene kadar gazetecilik faaliyetinde bulunan kurumların verdiği tanıtım kartları basın kartı yerine geçmeli.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur