15. Karaburun Bilim Kongresi’ne çağrı: “Kapitalizmin Salgınları ve Bitmeyen Kavga”

Bu sene 15.'si düzenlenecek olan Karaburun Bilim Kongresi’nin çağrı metni yayımlandı. Bu seneki kongre çağrısının başlığı: “Kapitalizmin Salgınları ve Bitmeyen Kavga”

15. Karaburun Bilim Kongresi’ne çağrı: “Kapitalizmin Salgınları ve Bitmeyen Kavga”

Karaburun Bilim Kongresi’nin düzenleme kurulu, bu sene 15.’si düzenlenecek olan Karaburun Bilim Kongresi’nin çağrı metnini yayımladı.

Çağrı metninde salgın hastalıkların tarih boyunca sınıf çatışmalarını şekillendirdiği, çelişkileri derinleştirdiği vurgulanırken COVID-19 pandemisinin de kapitalist dünya sisteminden bağımsız düşünülemeyeceği belirtiliyor.

Pandemi sürecinde hastalık kapanların ve ölenlerin ezici çoğunluğunun yoksul emekçiler olmasının tesadüf eseri olmadığı, pandeminin yarattığı biyolojik, toplumsal ve iktisadi yıkımın yine yoksul emekçilerin üstlendiği koşullarda kapitalizmin bu özgün dönemindeki özgün dinamikleri de kongredeki tartışmaların odağında olacak.

Kongrenin odağı: COVID 19 pandemisi

Düzenleme kurulunun yayımladığı metinde bildiri, oturum, çalışma grubu, panel ve forum başvuruları için içerik kapsamı da belirtilmekte. Kongrenin kapsamı şu şekilde:

COVID 19 Pandemisi ve…

 • Kapitalizmin Krizi
 • Kapitalizm ve Salgınlar
 • Sermaye Birikimi
 • Salgının Sınıfsallığı: Emekçiler, İşsizlik, Yoksulluk
 • Uluslararası İş Bölümü, Emek İlişkileri ve “Tedarik Zincirleri”
 • Dönüşen Emek Süreçleri ve İstihdam Biçimleri, Dijital Emek Tartışmaları
 • Kadın Emeği
 • Göçmen Emeği
 • Toplumsal Muhalefet, İsyanlar, Direnişler Mücadeleler
 • İnsanın Tahribatı ve Toplumsal Dayanışma
 • Dijital Dönüşüm: Çevrimiçi Yaşamlar
 • Sağlık Sistemleri, Sağlık Reformları ve Toplum Sağlığı
 • Salgınla Mücadele
 • Bilim, Akademi, Bilimsel Bilgi ve Bilim İnsanlarının Toplumsal Sorumluluğu
 • Doğanın Metalaşması ve Ekolojik Yıkımlar
 • Sığılamayan Evler, Aile, Toplumsal Cinsiyet
 • LGBTİ+
 • Devlet
 • Kentin Ekonomi Politiği
 • Yaşam ve Üretim Alanları
 • Eğitim ve Eğitime Erişim
 • Mekân
 • Medya
 • Artan Otoriterleşme ve Muhafazakarlık
 • Yeni Bir Dünyanın Olanaklılığı
 • Pandemiye Doğan Çocuklar: Oyunsuz, Sokaksız, Okulsuz…
 • Yansımaları: ‘Yaşlıları’ Nasıl Bir Yaşam Bekliyor?
 • Hapishaneler
 • Spor
 • Sanat ve Sanatçılar
 • Özel Oturum: Paris Komünü’nün 150. Yılı

Kongre takvimi ise şöyle:

 • 04 Mayıs 2021: Bildiri Çağrısı
 • 04 Temmuz 2021: Başvurular için son gün
 • 25 Temmuz 2021: Kabul edilen bildirilerin açıklanması
 • 08 Ağustos 2021: Geçici programın ilanı
 • 22 Ağustos 2021: Tam metinlerin gönderilmesi için son gün
 • 26 Ağustos 2021: Kongre programının ilanı
 • 01 – 03 Eylül 2021: 15. Karaburun Bilim Kongresi

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur