1 Mayıs 2021 ve sokaktan yükselen ses

Gözümüzü proleterleşmenin sınırlarının zorlandığı bir çağda, hayatta kalmaya çalışanların yaşadığı yoksul emekçi mahallelerine tekrar çevirelim. Ama geçmişin tekrarı biçiminde değil, yakıcı güncelliği kavrayarak…