Hopa Kaymakamlığı: “İçişleri Bakanlığı Genelgesi, 17 Mayıs’a kadar tüm eylem ve etkinlikleri yasaklıyor”

Hopa Kaymakamlığı, 1 Mayıs tertip komitesine 14 Nisan tarihli yeni İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne dayanarak 1 Mayıs etkinliklerine izin verilmeyeceğini belirtti

Hopa Kaymakamlığı: “İçişleri Bakanlığı Genelgesi, 17 Mayıs’a kadar tüm eylem ve etkinlikleri yasaklıyor”

Artvin Hopa’da 1 Mayıs kutlamaları için kaymakamlığa başvuran kitle örgütü temsilcileri 17 Mayıs’a kadar tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığı yanıtını aldı.

Yasağın dayanağı olarak da İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge gösterildi. Hopa 1 Mayıs tertip komitesine yasağa gerekçe olarak gösterilen genelgenin 6. maddesinde “17 Mayıs 2021 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklere izin verilmeyecektir” ifadesi yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı’nın 12 Nisan’da 81 il valiliğine gönderildiğini belirterek resmi sayfasında yayımladığı “Ramazan Tedbirleri Genelgesi”nde böyle bir ifade bulunmuyordu. Daha sonra açıklanan 14 Nisan genelgesine eklenen bu maddede de basın açıklamaları ya da toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi açık alan etkinliklerine dair bir ifade yer almıyor. Ancak mülki amirlikler söz konusu maddeye dayanarak yasak kararı açıklıyor.

Hopa Kaymakamlığı’ndaki görüşmede yer alan Hopa Halkevi yöneticisi Atakan Asılbay, kamuoyuna 12 Nisan’da açıklanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi’nde böyle bir ifade yer almadığını, yeni genelgede de basın açıklaması ve açık hava etkinliklerine dair bir ibare bulunmadığını ancak “yasak” açıklamasıyla karşılaştıklarını belirtti.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur