Ali Şeker’den Bakan Selçuk’a: “COVID-19’un meslek hastalığı sayılması şarttır”

Milletvekili Ali Şeker, COVID-19’un bir an evvel meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na soru önergesi verdi

Ali Şeker’den Bakan Selçuk’a: “COVID-19’un meslek hastalığı sayılması şarttır”

CHP İstanbul Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi Dr. Ali Şeker, COVID-19’un bir an evvel meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğini belirterek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

COVID-19 sebebiyle 140 binin üzerinde sağlık çalışanı hasta olurken 391 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini belirten Şeker, “Günlük vaka ve vefat sayıları da ne yazık ki yükselişini devam ettirmektedir. 7 Nisan 2021 tarihinde 276 yurttaşımız vefat ederken 54 bin 740 PCR pozitif vaka tespit edildi” dedi.

“COVID-19’un meslek hastalığı sayılması şarttır”

Hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin geride bıraktığı yakınlarının, çocuklarının COVID-19 meslek hastalığı sayılmadığı için gerekli sosyal destekten mahrum kalma riski ile karşı karşıya olduğunu belirten Şeker, şunları söyledi:

COVID-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmemesi sağlık çalışanlarının pandemide gösterdikleri özverinin yok sayılması demektir. Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grubu olarak COVID-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesine yönelik Meclis Başkanlığı’na sunmuş olduğumuz kanun teklifi ne yazık ki 2020 yılının Kasım ayından bugüne dek esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, tali komisyon olarak ise Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda gündeme alınmayı beklemektedir. Bir an evvel kanun teklifimizin yasalaşması ve COVID-19’un meslek hastalığı sayılması şarttır.

Şeker, Bakan Selçuk’tan aşağıdaki sorulara yanıt istedi:

  • 11 Mart 2020 tarihinden bugüne dek sağlık çalışanları tarafından Sosyal Güvelik Kurumu’na (SGK), COVID-19 kaynaklı ölüm, kalıcı malullük vb nedenlerle yapılan başvuru sayısı kaçtır? Başvurucuların mesleklerine göre dağılımı nasıldır?
  • Yapılan bu başvurular içerisinde, Sosyal Güvenlik Kurulu incelemesi sonucunda illiyet bağı belirlenerek vazife malullüğü veya meslek hastalığı kararı verilen sağlık çalışanı sayısı kaçtır?
  • Reddedilen başvurusu sayısı kaçtır? Reddedilen başvuruların red gerekçesi nedir?
  • Başvurusu reddedilen başvuruculardan SGK’ya taleplerinin reddi nedeniyle dava açan sağlık çalışanı sayısı kaçtır?
  • 11 Mart 2020 tarihinden bu yana vazife malullüğü maaşı bağlanan memur statüsündeki sağlık çalışanlarının sayısı kaçtır?
  • SGK Yüksek Sağlık Kurulu’nun COVID-19’u meslek hastalığı olarak kabul etmesinin önünde yasal bir engel var mıdır? Varsa bu engelin ortadan kaldırılması için herhangi bir girişimde bulunulması düşünülmekte midir?
  • 11 Mart 2020 tarihinden bu yana, Sosyal Güvenlik Kurumu iş müfettişleri tarafından kamu ve özel tüm sağlık kuruluşlarında COVID-19 pandemisine uygun çalışma koşullarının sağlanıp sağlanmadığına dair yapılan denetim sayısı kaçtır? Bu denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklar hakkında uygulanan cezai işlem sayısı kaçtır?

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur