GALADER’den “Başka aileler vardır” çalıştayı

Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER), "Başka aileler vardır" başlıklı iki günlük bir çalıştay düzenliyor. Çalıştay 3-4 Nisan’da çevrimiçi gerçekleşecek

GALADER’den “Başka aileler vardır” çalıştayı

Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER) uzun süredir insan haklarını temel alarak sürdürdüğü çalışmalarını ve aile dayanışmasını akademik ortamda tartıştırmak, aile kurumuna dair yenilikçi tartışmaları yaygınlaştırmak için “’Başka’ Aileler Vardır” başlıklı iki günlük bir çalıştay düzenleyeceğini duyurdu. GALADER’in TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi ile beraber düzenlediği çalıştay 3-4 Nisan’da çevrimiçi gerçekleşecek.

“Aileye dair dar ve kısıtlayıcı söylemi kırmak istiyoruz”

GALADER Başkanı Nedime Erdoğan bu çalıştayı düzenleme amaçlarının “aileye dair dar ve kısıtlayıcı söylemi kırmak, daha kapsayıcı tartışmaları gerçekleştirmek ve ‘başka’ aile tahayyüllerinin olanağı üzerine konuşmak” olarak belirtiyor. İki güne yayılan çalıştay programı oldukça zengin. Çalıştaya hem akademik alandan hem de yurtiçi ve yurtdışı çeşitli STK’lerden alanda çalışan uzmanlar konuşmacı olarak davet edilmiş. Programda üniversitelerden aile ve toplumsal cinsiyet alanlarının kesişiminde çalışan akademisyenler de yer alıyor.

“Toplum da, aile de değişiyor!”

Günümüzde hem dünyada hem de Türkiye’de toplumun yapısında ve bireylerin hayat tarzı anlayışlarında çok önemli ve derin değişimler söz konusu olduğunu belirten TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezinden Dr. Öğretim Üyesi Gülçin Con Wright, özellikle toplumsal cinsiyet ve cinsel yönelim temelinde atılan eşitlikçi adımların, sadece bireylerin insan hakları açısından değil aynı zamanda aileye dair anlayış ve tasavvur açısından da temel değişikliklere önayak olduğunu vurguladı. “İdeal aile tanımının darlığının, heteronormatif ve ataerkil değerler üstüne kurulmuş yapısının sorgulamaya açıldığını ve birçok akademisyenin, aktivistin ve bilim insanının alternatif tanımlar, yapılar, deneyimler ve ilişkiler üzerine daha çok kafa yormaya başladığını gördüklerini ve bu tartışmalardan daha çok kişinin haberdar olması için bu çalıştayı düzenlediklerini” belirten Gülçin Con Wright, hakim ayırımcı söyleme rağmen Türkiye’de de benzer bir durumun söz konusu olduğunu söyledi.

“Herkesi bekliyoruz!”

Aile kavramı ile ilgili doğrudan, dolaylı çalışması, merakı olan herkesi çalıştaya davet eden GALADER Başkanı Nedime Erdoğan ise şöyle dedi:

Yaygın söylemdeki tektipleştirici aile anlayışı bazı tartışmaların gerçekleştirilmesi önünde önemli bir engel teşkil etse de bu alanda insan hakları savunuculuğu, dayanışma temelinde ve bilimsel alanda çok güzel işler yapılıyor. Bunu görmek isteyen herkesi çalıştayımıza bekliyoruz.

Çalıştayın programı da şöyle:

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur