Eğitim Sen, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı Danıştay’a dava açtı

Eğitim Sen, kadınları her türden şiddetten korumayı, şiddeti önlemeyi, ortadan kaldırmayı amaçlayan İstanbul Sözleşmesi’nin hukuka aykırı bir şekilde feshine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin, anayasaya aykırılığı itirazıyla birlikte yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebi ile Danıştay’a dava açtı

Eğitim Sen, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına karşı Danıştay’a dava açtı

Türkiye’nin Erdoğan’ın imzası ile İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine karşı tepkiler sürüyor. Eğitim Sen kadınlara yönelik her türden şiddetin son bulmasını savunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin, anayasaya aykırılığı itirazıyla birlikte yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebi ile Danıştay’a dava açtı.

Eğitim Sen’in, kadınla erkeğin sosyal rol ve davranışlarının sebebinin doğuştan gelen farklılıklar olmadığı bilinciyle toplumsal cinsiyet eşitliğinin, tüm iş yerlerinde ve eğitim alanında uygulanması amacıyla yoğun faaliyet yürüttüğünü, tüm eğitim seviyelerinde resmi müfredatın ve ders kitaplarının toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecek şekilde gözden geçirilip değiştirilmesi için birçok çalışma yürüttüğünü ve MEB’e önerilerini sunduğunu, aksi uygulamaları da teşhir ettiğini ve takipçisi olduğunu ve bu nedenle bu davayı açtığı belirtildi.

Konuya ilişkin Eğitim Sen’in açıklaması ise şöyle:

Bu nedenle, kadınları her türden şiddetten korumayı, şiddeti önlemeyi, ortadan kaldırmayı amaçlayan İstanbul Sözleşmesi’nin hukuka aykırı bir şekilde feshi, hem sendikal mücadeleyi hem de kadın mücadelesini geriye götürmeyi, şiddetin kurumsallaşarak devamını hedeflediğinden, sendikamız sözleşmenin feshine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin; anayasaya aykırılığı itirazıyla birlikte yürütülmesinin durdurulması ve iptali talebi ile Danıştay’a dava açmıştır.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur