İBB grev kırıcılığını kabul etti: Maltepe’de çöpleri biz toplayacağız

Maltepe Belediyesi’nde yaşanan greve yönelik sendika tarafından grev kırıcı olarak suçlanan İBB suçlamaları kabul etti. Çöpleri biz toplayacağız dedi

İBB grev kırıcılığını kabul etti: Maltepe’de çöpleri biz toplayacağız

Maltepe Belediyesi’nde 5 gün önce başlayan grev nedeni ile temizlik işçileri de iş bırakınca, toplanmayan çöpler, özellikle CHP’li yöneticiler ve meclis üyeleri tarafından greve giren işçilere ve sendikaya saldırmak için gerekçe kabul edildi.

Grevin başından beri başta İBB olmak üzere, CHP gençlik ve kadın kolları başkanın talimatıyla çöp toplarken görüntülenmişlerdi. Bugün de Maltepe Spor’un tribün ekibi olduğu belirtilen çeteler, CHP’liler ile çöp toplamaya çıkmış kendilerine engel olmak isteyen işçilere saldırmıştı.

Grevin başında grev kırıcı olmakla suçlanan İBB, suçlamaları kabul etti. İBB’den yapılan açıklamada Maltepe’deki çöplerin İBB ekipleri tarafından toplanmaya başladığı duyuruldu.

CHP, Maltepe’de İBB ve çeteler eliyle grev kırmaya çalışıyor, engel olan işçiler darp ediliyor

İBB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde Maltepe ilçesinden çok sayıda vatandaş, temizlik ve çöp toplama konusunda yaşanan olumsuzluklardan şikayetçi olmuş ve İBB’den yardım talep etmiştir.

Pandemi döneminde temizlik koşullarının taşıdığı hayati önem nedeniyle, bu şikayetlere İBB’nin kayıtsız kalması, toplum sağlığı açısından mümkün değildir. Bu sebeple, grev hakkına saygı duymakla birlikte, Maltepe’de toplum sağlığını tehdit eden unsurlar İBB iştiraki İSTAÇ marifetiyle toplanmaktadır.

Anayasa’nın 56.maddesine göre; “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir. Anayasa da yer alan hükümler devlete ve vatandaşa birer tavsiye değil, uyulması zorunlu, müeyyideye bağlanmış en üst hiyerarşik kurallar bütünüdür.

Büyükşehir sınırları içinde çevrenin korunması genel yetkisi 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. Maddesinin (i) bendi uyarınca Büyükşehir Belediyesine verilmiştir.

Yine,1593 Sayılı Hıfzıssıha Kanunu’nun çeşitli maddeleri, çevre ve toplum sağlığının korunması konusunda belediyeleri yetkili kılmaktadır. Bu çerçevede; grev nedeniyle Maltepe ilçesinde toplanmadığı için, çevre sağlığına zarar veren ve salgın hastalık üreme ve yayma riski taşıyan çöplerin toplanmasına, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan ana arterler ve meydanlar öncelikli olmak üzere, katkı sağlanmaktadır.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur