Ankara Kadın Platformu: “8 Mart’ta sokaklarda olacağız!”

Ankara Kadın Platformu'ndan kadınlar 8 Mart'ta Sakarya Meydanı'nda olacaklarını açıklayarak, "Tüm kadınları 8 Mart’ı coşkumuzla, isyanımızla sokaklarda karşılamaya çağırıyoruz" dedi

Ankara Kadın Platformu: “8 Mart’ta sokaklarda olacağız!”

Ankara Kadın Platformu, yaklaşan 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Büro Emekçileri Sendikası (BES) Ankara Şubesinde bir basın toplantısı düzenledi. Platformdan çok sayıda kadının buluştuğu toplantı salonuna “Ayrımcılığa, yoksulluğa, erkek ve devlet şiddetine karşı özgürlüğümüz için isyandayız” yazılı pankart asıldı. Açıklama metnini Ankara Kadın Platformu adına Esma Çağlak okudu.

Kadınlar katledilirken AKP ne yapıyor?

Çağlak açıklamada şunları söyledi:

Bugün ülkemizde de AKP iktidarı; kadın düşmanı politikalarıyla yüzyılları aşan mücadelemizle elde ettiğimiz kazanımlarımıza saldırıyor, haklarımızı gasp ediyor, erkekleri cesaretlendiren cinsiyetçi söylemlerde bulunuyor. Bu ülkede her gün en az üç kadının en temel haklarından biri olan yaşam hakkı erkekler tarafından ellerinden alınıyor. Peki kadınlar katledilirken, AKP ne yapıyor?

Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenebilmesi için bütün mekanizmalarıyla mücadele etmesi gerekirken erkek egemen yargı İpek Er’e tecavüz eden uzman çavuşu serbest bırakıyor, Nadira Kadirova cinayetinde birincil şüpheli olan AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal milletvekilliğine devam ediyor; ancak Melek İpek gibi hayatını savunan, ölmemek için öldürmek zorunda kalan kadınlar haksız ve hukuksuzca cezalandırılıyor!

“8 Mart’ta sokaklarda olacağız!”

Kadın cinayetlerinde cezasızlığın bir kural haline getirildiğini belirten Çağlak şöyle devam etti:

Devlet, bir yandan cezasızlık ile faillere cesaret verirken diğer yandan koruma kararlarını yerine getirmeyerek, kadına şiddet konusunda önlem almayarak, 6284 sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesi’ne açıkça saldırarak kadınları savunmasız bırakmaya çalışıyor, bu da yetmez gibi fetvalarla kadınların hayatı kuşatılıyor. İşte bu yüzden diyoruz ki kadın cinayetlerinin ve kadınlara yönelik saldırıların faili devlettir! Biz kadınlar biliyoruz ki eşit ve özgür bir yaşam mücadelemiz devletin erkek egemen hukukuna ve yasalarına sığmaz! Bu yüzden dünyayı yerinden oynatacak cesaretimizle, eşit ve özgür bir yaşamı kurma kararlılığımızla 8 Mart’ta sokaklarda olacağız!

İktidar, toplumu kendi istediği şekilde yeniden inşa etmeye çalışıyor. Türk-sünnî, heteroseksüel, beyaz ve erkek kimlikleri dışında kalan herkesi kriminalize etmeye adeta ant içmiş halde, kadınları ve LGBTİ+’ları nefret söylemleriyle hedef gösteriyor, saldırıya uğramalarına ve öldürülmelerine göz yumuyor. Ne yaparlarsa yapsınlar bizler tüm renklerimizle yan yana olmanın coşkusuyla tüm LGBTİ+ saldırılara, homofobiye, heteroseksizme karşı birlikte direneceğiz!

Sakarya Meydanı’na çağrı

İstanbul Sözleşmesi’ni uygulatacağız. Kadın dayanışmasını yargılatmayacağız! Kadın cinayetlerine son vereceğiz! Kadınların eşit ve özgür yaşayacağı bir dünyayı da biz kuracağız!

Yaşamın her alanında; ayrımcılığa, yoksulluğa, erkek ve devlet şiddetine karşı direnmeye ve örgütlü mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz. Tüm kadınları 8 Mart’ı coşkumuzla, isyanımızla sokaklarda karşılamaya çağırıyoruz. 8 Mart pazartesi günü saat 14.30’da Sakarya Meydanı’nda buluşuyoruz.

Sendika.Org (Fotoğraf: Jin News)

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur