466. F Oturması: “Hasta mahpus Tenzile Acar serbest bırakılsın”

İnsan Hakları Derneği'nde (İHD) düzenlenen 466. F oturması, Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesinde tek başına hücrede tutulan hasta mahpus Tenzile Acar'ın serbest bırakılması çağrısıyla yapıldı

466. F Oturması: “Hasta mahpus Tenzile Acar serbest bırakılsın”

İnsan Hakları Derneği’nde (İHD) düzenlenen 466. F oturması, Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesinde tek başına hücrede tutulan hasta mahpus Tenzile Acar’ın serbest bırakılması çağrısıyla yapıldı.

Acar’ın durumunun açıklanmasından önce, salgının hapishanelerde yarattığı yıkım şöyle özetlendi:

Toplum sağlığı politikaları yetersiz, sağlık sisteminde yapısal sorunları olan Türkiye gibi ülkelerde bu risk daha yoğun olarak kendini göstermektedir. Ve bir yıldır tüm açıklamalarımızda altını çizdiğimiz üzere salgın karşısında en savunmasız yerlerin başında hapishaneler gelmektedir. Nitekim hapishanelerde tutulan mahpuslardan ve mahpus yakınlarından derneğimize yapılan çok sayıda başvuru, bu ağır riski gözler önüne sermektedir. Giderek otoriterleşen rejim, salgın dönemini mahpuslar üzerindeki baskıyı artırmak için fırsata çevirircesine, bu dönemde infazda ayrımcı uygulamalara hız vermiş,  çıplak arama ve infaz yakma uygulamasını yaygınlaştıran, şartlı tahliyeyi hapishane gözlem komisyonunun raporuna bağlayarak zorlaştıran düzenlemeleri yürürlüğe sokmuştur. Binlerce adli mahpus salgın nedeniyle serbest bırakılırken, ağır hasta politik mahpuslar dahi serbest bırakılmayarak sağlık ve yaşam hakları tehlikeye atılmaktadır.

“Birçok hastalığı olan Acar, tek başına hücrede tecritte tutuluyor”

21 Mart 2017 de İstanbul’da gözaltına alınıp, tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesine konulan Tenzile Acar’ın sağlık durumu kısa sürede bozuldu ve ilk olarak Hebatit B teşhisi konuldu. Zaman içerisinde ilerleyen Hepatit B hastalığına son olarak Tüberküloz eklendi.

Sağlık ve tedavi hakkına erişimde COVID-19 salgını nedeniyle daha da ağırlaşan diğer sorunların yanında Tenzile Acar, hastaneye sevki sırasında hasta hakları hiçe sayılarak kelepçeli muayeneye zorlandı ve bu zorlamayı kabul etmediği için tedavisi yapılamadı. Gerek Hepatit B gerek Tüberkülozun tedavi edilebilir hastalıklar olmasına rağmen erken tedavi edilmediklerinde ölümcül hale gelebildiği bilinmesine rağmen Tenzile Acar’ın tedaviye erişiminin önündeki engeller kaldırılmadı.

Acar’ın annesi, kızının hastalığının giderek ilerlediğine, tek başına hücrede tecritte tutulduğuna ve tedavisinin de yapılmadığına vurgu yaparak, “Kızım ölüme terk ediliyor, kızımın hastalığından kaynaklı endişe ediyorum ve sorumlu yetkili kişilerin kızımı bir an önce tahliye etmelerini istiyorum. Çocuklarımızı bıraksınlar biz onlara bakalım” diyerek endişe ve taleplerini dile getirdi.

Açıklama şöyle sonlandırıldı:

İnsan hakları savunucuları olarak; Tenzile Acar ve diğer tüm hasta mahpusların COVID-19 salgınının yarattığı ağır risk de gözetilerek, tedavi ve sağlığa erişim hakları yanında yaşam haklarının da korunması amacıyla, tedavileri sağlanıncaya ve salgın riski son buluncaya kadar cezalarının infazına ara verilerek, yahut tahliye edilerek serbest bırakılmaları için yetkilileri göreve çağırıyoruz.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur