Tarsus Emek ve Demokrasi Güçleri: “Seçmeli derslerde zorlama kabul edilemez”

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, ortaokullar ve liseler için seçmeli ders tercihlerinin 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacağının açıklanması üzerine Tarsus Emek ve Demokrasi Güçleri "Seçmeli derslerde zorlama istemiyoruz, seçmeli zorunlu din derslerine hayır." diyerek basın açıklaması gerçekleştirdi

Tarsus Emek ve Demokrasi Güçleri: “Seçmeli derslerde zorlama kabul edilemez”

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, ortaokullar ve liseler için seçmeli ders tercihlerinin 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacağının açıklanması üzerine Tarsus Emek ve Demokrasi Güçleri “Seçmeli derslerde zorlama istemiyoruz, seçmeli zorunlu din derslerine hayır.” diyerek basın açıklaması gerçekleştirdi.

Mersin’deki demokrasi güçlerinin Eğitim Sen Tarsus şubesinde yaptığı açıklamada, seçmeli ders adı altında zorunlu din dersi dayatmasının kabul edilemeyeceği ifade edilirken ayrıca, Pandemi nedeniyle uzaktan eğitimin yapıldığı, öğrencilerin eğitime erişim sorunu yaşadığı bir dönemde, seçmeli derslerin belirlenmesi ve öğrencilerin özgür iradesiyle seçim yapabilmeleri konusunda dikkatli olunması gerekildiği belirtildi.

Demokrasi güçleri adına yapılan basın açıklamasını, Eğitim Sen Tarsus Şube Başkanı Yasemin Yücel okudu.

Yücel’in açıklaması şöyle:

MEB, her ne kadar seçmeli derslerin öğrencilerin istek ve tercihlerine göre belirlenmesi gerektiğini ifade etse de geçtiğimiz yıllar içinde eğitimde yaşanan yoğun siyasal kadrolaşmanın bir sonucu olarak bazı dini içerikli derslerin seçilmesi için öğrenci ve velilerin yönlendirilmeye çalışıldığı bilinmektedir. Nitekim okullara gönderilen yazıda öğrencilerin seçmeli ders seçmediği hallerde ders seçimini okul yönetiminin yapacağı belirtilmiştir. Pandemi koşullarında bu kararın nasıl sonuçlar ortaya çıkaracağını tahmin etmek zor değildir.

Seçmeli ders tercihlerinde temel ölçütün öğrencinin ilgi ve yetenekleri olması gerekirken, her seferinde öğretmen durumu ve fiziki olanakların yetersizliği gerekçe gösterilerek, bazı dersler öğrencilerimiz için ‘zorunlu seçmeli’ hale getirilmek istenmektedir. Farklı inanç gruplarını, farklı dil ve kimlikleri, kültürleri reddeden, tek tip insan yetiştirmenin fırsatına dönüştürülen, adı seçmeli ama aslında zorunlu olan ders uygulaması kabul edilemez.

Daha önce İzmir, İstanbul, Ankara başta olmak üzere diğer illerde Milli Eğitim ve okul müdürlükleri vasıtasıyla öğrencilerin seçmeli derslerde dini nitelikli dersleri seçmeleri konusunda, okul idarelerinin iletişim kurularak öğrenciler ve veliler üzerinde baskı oluşturmaları, ikna etmeleri çalışmasının yapıldığını biliyoruz. İlçemizde de kimi okul idarelerinin çeşitli yöntemlerle veli ve öğrenciler üzerinde baskı oluşturdukları duyumları da almaktayız. Bu uygulamanın son örneği Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü eliyle yapılan çevrimiçi toplantı oldu.

Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla okullara gönderilen bir WhatsApp mesajıyla öğrencilerin ders seçimleri konusunda, Mersin Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal BAYKAN, İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi’nin katılacağı bu toplantıya tüm din kültürü ve ahlak bilgisi ders öğretmenleri ve okul idarecilerinin katılması çağrısı yapılmıştır. Toplantıda il mili eğitim müdürü Adem Koca açıkça pandemi sürecinin fırsata dönüştürülerek, Din derslerinin seçilmesi konusunda, okul idarelerinin yönlendirme yapmasını talep etmiştir. Bu toplantıyı seçmeli derslerin zorunlu din derslerine dönüştürülmesi çalışmasının bir adımı olarak değerlendiriyoruz.

Öğrencinin ilgi, beceri, istekleri göz ardı edilerek tek tip insan, tek tip inanç dayatmasının somutlaşmış bir göstergesidir.Var olan imam hatip okullarını veli ve öğrencilerin tercih etmediği, kontenjanların boş kaldığı gerçeği ortada iken, zorunlu seçmeli din dersleri ile her okul imam hatipleştirilmek istenmektedir. Dayatmacı zorunlu seçmeli din dersleri uygulaması için meşru-hukuki her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz.

Camilerde hutbe okutarak ders seçme zorlaması, seçenekleri okul idarelerince önceden doldurulmuş dilekçeler, öğrenciden habersiz yapılan ders seçim tercihleri kabul edilemez.

Laik, bilimsel, demokratik, kamusal, cinsiyet ayrımsız, eşit, ana dilinde eğitim anlayışının tezahürü olarak bu dayatmacı uygulamaları reddediyoruz. Geçmişte defalarca yapıldığı gibi veli ve öğrenciler adına ders seçen okul yöneticileri suç işlediklerini bilmeli ve ona göre hareket etmelidir.Seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde hangi nedenle olursa olsun mağdur edilen veli ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor, eğitim politikalarına ilişkin her konuda olduğu gibi, bu konuda da her türlü siyasal ve ideolojik yönlendirmenin karşısında duracağımızın, seçmeli ders seçimi sürecini yakından takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Velilerimizi ve öğrencilerimizi de bu tür dayatmalara karşı durmaya çağırıyoruz.

Sendika.Org

 

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur