Emine Erdoğan’dan “Hermes çanta” beraatine itiraz: Erdoğan’ın avukatı hangi ifadenin “hakaret” içerdiğini yazamadı

Gazeteci Ender İmrek, Emine Erdoğan'ın Hermes marka çantasıyla ilgili yazısında "hakaret ettiği" gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti. Emine Erdoğan beraat kararına itiraz etti. Erdoğan'ın vekili Av. Ahmet Özel ile Cumhuriyet Savcısı Muhammed Miraç Yılmaz davayı istinaf mahkemesine taşıdı

Emine Erdoğan’dan “Hermes çanta” beraatine itiraz: Erdoğan’ın avukatı hangi ifadenin “hakaret” içerdiğini yazamadı

Gazeteci Ender İmrek, Emine Erdoğan’ın Hermes marka çantasıyla ilgili yazısında “hakaret ettiği” gerekçesiyle yargılandığı davada beraat etti. Emine Erdoğan beraat kararına itiraz etti. Erdoğan’ın vekili Av. Ahmet Özel ile Cumhuriyet Savcısı Muhammed Miraç Yılmaz davayı istinaf mahkemesine taşıdı.

Yılmaz Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne dilekçe vererek dosyanın usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğunu ifade ederek kararın istinâfen kaldırılmasını talep etti.

Özel, hangi cümlenin “hakaret” içerdiğini dilekçede yazamadı

Av. Özel, “Evrensel ve www.evrensel.net adlı internet sitesinde 29/06/2019 tarihinde “Parıl parıl parlıyordu Hermes çanta” başlığıyla müvekkili karalamaya yönelik köşe yazısı kaleme aldığı, asılsız ve hiçbir kamu yararı gütmeyen köşe yazının içeriği şu şekildedir” diyerek yazının tüm içeriğine itiraz dilekçesinde yer verdi. Ancak hangi ifadenin savunduğu gibi Erdoğan’a hakaret içerdiğine dilekçesinde yer veremedi.

“Yerel Mahkemece yapılan yargılama sonucunda sanığın TCK 125. maddesi uyarınca “Hakaret” suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken hakaret içerikli köşe yazısının “ifade ve basın özgürlüğü” kapsamında kaldığı gerekçesiyle beraatine hükmedilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmektedir” ifadelerini kullandı ve şunları talep etti:

Gerek yukarda yapmış olduğumuz açıklamalar gerekse dosya kapsamında izah ettiğimiz hususlar nedeniyle, usul ve yasaya aykırı olan Yerel Mahkemenin beraat hükmünün istinaf incelemesi sonucu lehe olarak bozulmasına, yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur