Avukatlar Azerbaycan Konsolosluğu önünden seslendi

Hukuk örgütleri, bu yıl Azerbaycan'daki avukatlara atfedilen Tehlikedeki Avukatlar Günü'de Azerbaycan konsolosluğu önünde açıklama yaptı

Avukatlar Azerbaycan Konsolosluğu önünden seslendi

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Avukat Dayanışması, Avukat Hareketi, Avukatlar Sendikası, Çağdaş Avukatlar Gurubu, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, Demokrasi için Hukukçular ve Katılımcı Avukatlar, bu yıl günün Azerbaycan’daki avukatlara atfedilmesi nedeniyle Tehlikedeki Avukatlar Günü için Beşiktaş’ta bulunan Azerbaycan Konsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.

“Azerbaycanlı meslektaşlarımızın yanındayız. 24 Ocak Tehlikedeki Avukatlar Günü” yazılı pankartın açıldığı eylemde basın metnini ÇHD üyesi Seda Şaraldı okudu.

Dünya genelinde ülke yöneticileri sözde hukuku yüceltirlerken gerçekte hukuka ve hukukçulara saldırdıkları belirten Şaraldı “Avukatların korunmasını sağlayabilecek yol ve yöntemlerin geliştirilmesi ve bu tartışmalardan sonuç alınması için sesimizi yükseltiyoruz. Önceki yıllarda Tehlikedeki Avukatlar Günü; Çin, Filipinler, Honduras, İran, İspanya / Bask ülkesi, Kolombiya, Mısır, Pakistan ve Türkiye’ye adanmıştı. Bu yıl, 24 Ocak 2021 tarihinde Tehlikedeki Avukatlar Gününü, Azerbaycanlı avukatlar için gerçekleştiriyoruz. Azerbaycan’da önemli insan hakları ihlalleri devam ederken bunların mağdurlarını temsil eden yahut gözaltında işkence ve kötü muamele yapılması karşısında ses çıkaran Azerbaycanlı avukatlar da tehdit ve baskı altındalar” dedi.

Azebaycan’da avukatlara yönelik saldırıları anlatılan Şaraldı devamında şunları ifade etti:

Avukatlar barodan ihraç edilme ve hapsedilme gibi haksız ve hukuka aykırı şekilde cezalarla karşılaşmadan mesleklerini icra edebilmelidirler. Tüm devlet kurumları ve barolar avukatların faaliyetleri sebebiyle tehditten, tacizden ve diğer hukuk dışı müdahalelerden korunmasına ilişkin adımlar atmalıdır. Avukatların ifade özgürlüğünü kısıtlayan etik kurallar değiştirilerek AİHM’in avukatların ifade özgürlüğüne ilişkin içtihatlarına uygun hale getirilmelidir. Azerbaycan Barolar Birliği, ABA, avukatların meslek örgütü olduğunu hatırlayarak meslek örgütü olarak bağımsızlığını tesis edecek adımları atmalıdır Azerbaycan’da temel hak ve özgürlüklerin uygulanması için tehditleri göze alarak baskı altında avukatlık faaliyetini sürdürmeye çalışan meslektaşlarımızı selamlıyoruz.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur