TMMOB: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı meslek örgütlerini yapı denetim süreçlerinden dışlamak istiyor”

Yürürlüğe giren “Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliği” ve değiştirilen "Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği" ile meslek örgütlerinin yapı denetim süreçlerinden dışlanmak istenmesine karşı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından yazılı bir basın açıklaması yapıldı

TMMOB: “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı meslek örgütlerini yapı denetim süreçlerinden dışlamak istiyor”

Yürürlüğe giren “Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliği” ve değiştirilen “Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği” ile meslek örgütlerinin yapı denetim süreçlerinden dışlanmak istenmesine karşı TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından yazılı bir basın açıklaması yapıldı.

“Meslektaşlarımızın haklarını ve yetkilerini koruyacağız” başlığını taşıyan açıklamada, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliği” 11 Aralık 2020 tarih ve 31331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Aynı tarihte Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nde de değişiklik yapılarak bu yönetmelik içinde tanımlanmış olan yapı malzemeleri ve zemin laboratuvarlarına ilişkin tüm hüküm ve ekler kaldırılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı söz konusu yönetmeliği kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan TMMOB’yi ve bağlı odalarını mesleki faaliyetlerin denetimi süreçlerinden dışlayan bir anlayışla hazırladı. Açıklamada “Yönetmelikte, laboratuvar kuruluşlarının ilgili meslek odalarından tescil belgesi almasına ve bu kuruluşlarda çalışan mühendislerden ilgili meslek odalarına kayıtlı olduklarına dair belgesi istenmesine dair temel hükümlere dahi yer verilmemesi Bakanlığın meslek odalarını yok sayan tutumunu açıkça gözler önüne sermektedir” denildi.

Koramaz’ın açıklaması şöyle devam etti:

Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliği’nde meslektaşlarımızın hak ve yetkilerini ortadan kaldıran düzenlemeler yapılmıştır. 20 yıldır uygulanmakta olan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğine göre, yıllardır yapı malzemeleri laboratuvarlarında inşaat mühendisleri ile birlikte görev üstlenen kimya mühendislerinin kazanılmış hakları gasp edilmiştir.

Yine söz konusu Yönetmelikte yer alan, mesleki hak ve yetkilerimizin ara teknik elemanlara devreden hükümler, Bakanlığın bu doğrultudaki geçmiş yönelimlerinin aynen devam ettirildiğini göstermektedir.

Bilimsel teknik esaslar yerine “ben yaptım oldu” anlayışıyla oluşturulan Yapı Malzemeleri ve Zemin Laboratuvarları Yönetmeliği derhal geri çekilmelidir.

Konunun takipçisi olacağımızı, Yönetmeliğin taleplerimiz doğrultusunda düzenlenmemesi durumunda her türlü demokratik ve hukuki hakkımızı kullanacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur