Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu: “Gençlik faşizme de faşizmin koruyucularına hiçbir zaman biat etmedi, etmeyecek”

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu, 18 Kasım ve 4 Aralık tarihlerinde bir arkadaşlarının metrobüs çıkışında sohbet bahanesiyle ve bir arkadaşlarının da gözaltı sırasında yine sohbet bahanesiyle polis tarafından taciz edildiğini İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'nde yaptıkları basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu: “Gençlik faşizme de faşizmin koruyucularına hiçbir zaman biat etmedi, etmeyecek”

Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) , 18 Kasım ve 4 Aralık tarihlerinde bir arkadaşlarının metrobüs çıkışında sohbet bahanesiyle ve bir arkadaşlarının da gözaltı sırasında yine sohbet bahanesiyle polis tarafından taciz edildiğini İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde yaptıkları basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu.

Basın toplantısında ilk sözü alan Havin Özcan “Baskı sindirme politikalarına karşı sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. Bize bizimle iletişim halinde olmaya devam et diyerek ajanlaştırmaya çalışanlara karşı mücadelemize devam ederek cevap vereceğiz” dedi.

Özcan’ın ardından konuşan Taylan Özgür Karatepe ise, “Gençlik katliamlar, tutuklamalar ve gözaltılar gibi nice baskı ve sindirme politikasına sinmemişken bu tarz kaçırma, ajanlaştırma, sohbet adı altında tacizler bize ancak faşizmin yüzünü daha somut bir biçimde gösterir. Biz sosyalist gençler mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” diye devam etti.

SGDF adına Recep Acar basın metnini okudu.

Basın metninde şu ifadeler yer aldı:

Şunu belirtmeliyiz ki bizler faşizmi, faşizmin taktığı tüm maskeleri ve bu maskenin altındaki gerçekliği tanıyoruz. Suruç’ta Ankara’da çetelerle işbirliği yapan faşizm, katliamlarla arkadaşlarımızı aramızdan aldı. Başta OHAL süreci dahil olmak üzere polis operasyonlarının, naylon iddianamelerin ve rehine politikalarının hedefi olduk. Üniversitelerde üyelerimize yönelik soruşturmalarla haksız cezalar verildi. Şimdilerde ise pandemi koşullarında virüsle mücadele edemeyenler; İşsizlikle, KYK borçlarıyla geleceksizleştirdiği gençlerin ailelerini arayarak, sokakta yürürken alıkoyarak meşru mücadelelerinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bizleri gün içinde dahi evimizden okulumuza takip eden, fırsatını bulunca kenara çekip bizimle istediği gibi konuşabileceğini düşünen faşizmin gerçek yüzünü biliyoruz. Binlerce genç işsizlik, açlık ve intiharın pençesine itilmişken, kampüslerde arkadaşlarımız ihmaller zincirleriyle hayatlarını kaybederken, LGBTİ+’lar nefret cinayetleri ile katledilirken, taciz-tecavüz sokaklarda kol gezerken polis marifetmiş gibi solcu öğrenci takip etmektedir. Bu ülkede demokratik her talebe karşı ‘zor’ kullanmayı amaçlayanlar yine bizleri özgürlük mücadelesinden koparmak isteyen örgütlü karanlıktır.

Bu örgütlü karanlık, tutuklama ve gözaltı ile engelleyemedikleri faaliyetlerimizi kontrgerilla yöntemleri ile engellemeye kalkışmaktadır. Bu çok iyi anlaşılmalıdır ki bu sadece SGDF’nin muhatabı olduğu bir saldırı değildir. Anti-demokratik bir sürecin parçasıdır. Dolayısıyla bütün toplumsal mücadele özneleri bu durumun muhatabıdır. Bugün SGDF’nin faaliyetlerine yönelik engellemeler, basına yönelik saldırılar, siyasi partilere yönelik tutuklama dalgası gibi toplumsal mücadele öznelerine yönelen sayısız saldırıların bir parçasıdır.

Yaşamımızın her alanında sürdürdüğümüz eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesinde polisin hiçbir adımına karşı ayaklarımız geri gitmeyecek, aksine faşizmin üstüne üstüne yürümeye devam edeceğiz. Haklıyız ve haklılığımızın bilinciyle okullarımızdan sokaklara faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Gençlik ne faşizme ne faşizmin koruyucularına hiçbir zaman biat etmedi, etmeyecek. Gençlerin olduğu her yerde faaliyetlerimiz ısrarla devam edecektir. Tüm toplumsal mücadele öznelerini bu anti-demokratik uygulamalara karşı ses çıkartmaya davet ediyoruz.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur