Sağlık emekçileri tükenince Japonya’nın ilk COVID-19 hastanesi kapanma durumuna geldi

Hükümetler salgının gerektirdiği acil önlemleri almadıkça sağlık emekçileri tükeniyor. Onlar tükendikçe de sistem işlemez hale geliyor. Japonya’da korona hastaları için ayrılan bir hastanede onlarca doktor, hemşire ve diğer sağlık emekçileri iş bırakınca hastane kapanmak durumuna geldi

Sağlık emekçileri tükenince Japonya’nın ilk COVID-19 hastanesi kapanma durumuna geldi

Japonya’da korona hastaları için ayrılan bir hastanede onlarca doktor, hemşire ve diğer sağlık emekçileri ağır yük altında çalışamaz hale geldikleri için hastane kapanma noktasına geldi.

Japonya’nın Osaka şehrindeki Juso Hastanesi çalışan kalmadığı için devletten başka hastanelerden sağlık personeli göndermesini istedi.

Juso hastanesi Japonya’da COVID-19 hastalığına tahsis edilmiş ilk hastane. Bu karar 2020’nin Nisan ayında alınmış. O zamana kadar hastane 18 uzmanlık konusunda hastalara bakıyordu. Ama bu karar sonrası tüm hastane korona hastalarına hizmet vermeye başlamıştı. Daha yeni yayılmakta olan COVID-19 salgını için ilan edilen acil durum için bu virüse yoğunlaşacak hastaneler gerekiyordu ve Juso bu göreve uygun görülmüştü.

Ancak bugün o ilk acil göreve getirilmenin heyecanı yaşanmıyor hastanede. Haziran başlarında doktor ve hemşireler birer birer istifa etmeye başladı. Bu toplu istifaların bir nedeni elemanların kendi uzmanlık alanlarındaki hastaları görmeleri önlenerek, zorunlu olarak korona hastalarıyla uğraşmak zorunda bırakılmaları. Kanser doktorları kanserlilere bakamıyor, doğum hemşireleri kadın-doğum koğuşlarında bulunamıyorlardı. Bütün sağlıkçılar korona vakaları ile uğraşmak zorundalardı.

Düzeltme çabaları sonuç vermedi

Durumu kontrol altına almak için hastane yetkilileri korona dışındaki hastaları da kabul etmeye başladı. Ancak bu salgın öncesi seviyenin sadece yarısında kalıyordu.

Yeterli hizmet verilemediğinden 200 hasta başka hastanelere sevk edilmek zorunda kalındı. Daha önce genç kanser hastalarına ayrılmış koğuşlar da kapatıldı.

Ancak bu hastanenin profesyonel kadrolarındaki azalmayı önlemeye yetmedi. Alınan korona hastalarından yarısı 80 yaşının üzeriydi ve bu yüzden yemek ya da tuvalet ihtiyaçları için yardıma ihtiyaçları vardı. Ama hastanenin azalmış kadrosu buna yetmiyordu. Ayrıca COVID-19 virüsünün etkisini azaltmak için kullanılan nefes vantilatörlerinden hastanede sadece iki tane bulunduğundan işler iyice zorlaşıyordu.

Bütün yük sağlık emekçilerine yıkılamaz

Bu zorluklar yüzünden sağlık emekçileri uzun gün ve geceler göreve çağrılmaya başlandı. İnsanüstü koşullarda çalışmanın da bir sınırı olduğundan zorluklar başa çıkılmaz hale geldi.

Ancak daha önemli olan, doktor ve hemşirelerin ahlakî sorunları hatırlatarak hastane yönetimini halk önünde sorgulamaları olayları su yüzüne çıkardı. Yeterli cihaz ve yeterli elemanı olmayan bir hastane hastalarına da layık oldukları bakımı veremiyordu. Bu ise orada çalışan sağlık emekçilerinin aşırı özverileriyle çok da uzun dönem süremezdi, yönetimin bir çözüm bulması gerekiyordu.

Hastane direktörü Yukio Nishiguchi durumu, “Psikolojik yükü de düşünürsek elemanlarımızın hastaneyi terk etmelerini durduramayız. Ama bu şekilde devam edersek daha ne kadar açık kalabiliriz bilemiyorum” diye anlatıyor.

Sendika.Org (Mehmet Bayram)

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur