Meşhur bir sermaye yalanı çürütüldü: “Asgari ücrette yüksek artış istihdam azalmasına neden olmuyor”

Kadir Has Üniversitesi İktisat Bölümünde yapılan bir araştırma "ücret artışı istihdamda düşüşe neden olur" öngörüsünün yanlış olduğunu ortaya çıkardı. Türkiye tarihinin en yüksek asgari ücret artışı olan 2016 zammının ardından istihdamda düşüş yaşanmadı

Meşhur bir sermaye yalanı çürütüldü: “Asgari ücrette yüksek artış istihdam azalmasına neden olmuyor”

Kadir Has Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyeleri Özgür Orhangazi, Hasan Tekgüç ve bu bölümden mezun Enes Işık, Ocak 2016’da gerçekleşen asgari ücret zammından yola çıkarak bir makale yayımladı.

Makalede, ücret artışının istihdam kaybına neden olacağı öngörüsüne karşı, Ocak 2016’daki asgari ücret zammından sonra istihdamın azalmadığı, yalnızca kayıt dışı çalışmanın arttığı bilgisine yer verildi.

Kadir Has Üniversitesi İktisat Bölümü Twitter hesabından yapılan Tweet dizisinde şu ifadelere yer verildi:

  • Ocak 2016’daki asgari ücretteki %30’luk nominal, (%25 reel) artış Türkiye tarihindeki en önemli ücret artışıdır.
  • 2004’teki %28 reel artış daha yüksek oranda olsa da 2016’da ücretli ve sigortalı çalışanların oranı 2004’e göre çok daha fazladır.
  • Türkiye’de çalışan yoksullar, sosyal yardım alamadıkları için ve de asgari ücret kayıtdışı çalışanlar için de referans noktası oluşturduğundan, büyük bir kesim için asgari ücret seviyesi en önemli ekonomi politika aracı konumundadır.
  • Temel iktisat ders kitapları asgari ücret artışlarının istihdam kaybına yol açacağını ön görür. Bu kadar ani ve yüksek bir artışın da istihdam kayıplarına yol açacağı beklentisi ekonomi basınında ve iş çevreleri arasında çok yaygındı.
  • Sonuçlar ise 2016’daki asgari ücret artışının, saatlik ücretleri ciddi miktarda artırdığını ve de istihdam kaybına yol açmadığını göstermektedir.
  • Küçük işletmelerde (10 çalışandan az) ise toplam istihdam değişmese de kayıt dışı istihdamda artış olduğu gözlenmektedir. Bu bulgular istatistiki olarak anlamlı değilse de yabana atılmayacak seviyededir.

Ücret artışı negatif istihdam etkisi yaratmıyor

Makale yazarlarından Özgür Orhangazi de Twitter hesabından şu açıklamalarda bulundu:

Elde ettiğimiz bulgular, asgari ücretin beklenenden önemli ölçüde daha çok artmasının negatif bir istihdam etkisi yaratmadığını gösteriyor.

Öte yandan, asgari ücretteki göreli yüksek artışın sosyal güvencesiz çalışanların oranını, lise diploması olmayan gruplar arasında ekonomik olarak kayda değer bir ölçüde arttırdığı ve bu artışın küçük işletmeler için daha büyük olduğu görülmektedir.

Makalenin tamamına erişmek için tıklayınız!

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur