“Kanal İstanbul’un kazı, nakliye ve depolama maliyeti ayrılan bütçenin tamamı kadar”

Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin açıkladığı rapora göre, , Kanal İstanbul'un sadece kazı, nakliye ve depolama maliyetinin kanalın tüm maliyeti olarak belirlenen 75 milyar lirayı buluyor

“Kanal İstanbul’un kazı, nakliye ve depolama maliyeti ayrılan bütçenin tamamı kadar”

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan “Kanal İstanbul Kazı Patlatma Nakliye Teknik Değerlendirme Raporu” bugün (1 Aralık) Karaköy Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinde TMMOB İstanbul İKK ile birlikte yapılan basın toplantısında duyuruldu.

Toplantıya Maden Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Erşat Akyazılı, Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Mesut Erkan, İstanbul Şube Sekreteri Umut Atlıhan, Maden Mühendisleri Odası üyeleri, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Cevahir Efe Akçelik ve Meslek Odalarının yönetici ve üyeleri katıldı.

İstanbul Şube Başkanı Mesut Erkan’ın yönettiği Basın Toplantısında, Oda Genel Sekreteri Erşat Akyazılı bir açılış konuşması gerçekleştirdi.

Akyazılı konuşmasında “Maden mühendisleri olarak Kanal İstanbul’un kendi meslek alanlarına giren kazı, patlatma ve depolama konularına dair rapor hazırladıklarını belirten Akyazılı, “Mega projeleri değerlendirirken en az 3 kritere bakarız. Birincisi projelerin bilim ve tekniğe uygun olması lazım. İkincisi doğaya, çevreye zarar vermemesi. Üçüncü kriterimiz ise toplum ve insan. Proje toplum ve yaşama katkı sunmuyorsa desteklenmez. Yani, bu üç kriter olmadıkça bizler tarafından desteklenmez” dedi.

TMMOB İKK Sekreteri Cevahir Efe Akçelik hazırlanan raporunda ÇED’in tamamen hatalı olduğunun ortaya konulduğunu belirtti. Akçelik “Hesaplama hataları yapılmıştır ve dolayısıyla maliyeti de hatalı hesaplanmıştır. Bu bir yanı. İkincisi bölgedeki 11 yıllık arazi değişimleri incelenmelidir. Türkiye pandemi ile mücadele ederken Kanal İstanbul için ayrılacak bir kaynak varsa bu kaynak çöken sağlık sistemine, pandemide mağdur olan işçilere, emekçilere, sağlık çalışanlarına ayrılmalıdır. Türkiye İzmir depremi ile birlikte bir kez daha deprem gerçeğinin ne kadar yakın olduğunu görmüştür. Böyle bir kaynak varsa İstanbul’u deprem güvenli hale getirmek için kullanılmalıdır” diye konuştu.

“Açıklanan maliyet yalnızca kazı ve harfiyat için harcanacak”

Ardından Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yöneticisi Mehmet Makar, hazırlanan raporu sundu. ÇED raporunda yer alan hataları madde madde sıralayan Makar, şunları söyledi:

Raporun farklı bölümlerinde farklı kazı süreleri söyleniyor. Bir yerde ‘4 yıl boyunca yılda 300 gün ve günde 16 saat’ deniyor, başka bir yerde ‘5 yıl boyunca, yılda 12 ay, ayda 30 gün ve günde 24 saat’ deniyor. Süresi doğru saptamamış. Yine raporda harfiyat ve nakliye miktarının değiştiğini görüyoruz. Bu ne demek, maliyetin de değişmesi demek. Yine kazı sonrası taşınacak hafriyat miktarı 1,76 milyar metreküp ile 1,43 milyar metreküp arasında değişecektir. Dolayısıyla, kabarma faktörünün yanlış hesaplanması nedeni ile ÇED raporunda belirtilen taşınacak malzeme miktarı ve maliyeti daha yüksek, nakliye süresi de ÇED raporunda belirtilenden daha uzun olacaktır.

Kanal İstanbul ÇED raporundaki yanlış yaptıkları hesaplara göre sadece kazı, nakliye ve depolama 69 milyar tutuyor. Gerçekte ise kazı, nakliye ve depolama maliyetinin 75 milyar olduğunu söyleyebiliriz. Bu miktar bütün Kanal için hesaplanan maliyet. Yani sadece kazı, nakliye ve depolama faaliyetleri bütün kanal için açıklanan maliyet kadar.

ÇED ve projenin iptal edilmesi gerekmektedir

Kanal İstanbul Raporu sunumunun ardından İstanbul Şube Sekreteri Umut Atlıhan tarafından basın açıklaması okundu. Atlıhan “ÇED raporunda bulunan, ‘kazı, patlatma ve nakliye’ konularında yapılan değerlendirme ve hesaplamalarında ciddi yanlışlar olduğuna dikkat çekti. “Kazı, patlatma ve nakliye işleri projenin en büyük bölümünü oluşturması nedeni ile Kanal İstanbul ÇED raporunun ve Kanal İstanbul projesinin iptal edilmesi gerekmektedir” dedi.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur