Halkevleri’nden yeni “kayyum” teklifine tepki: “Derneklere saldırı örgütlenme özgürlüğüne saldırıdır”

Halkevleri, İçişleri Bakanı’na dernek kapatma, kayyum atama ve derneklerin yardım toplamalarına sınırlama getirme, Cumhurbaşkanı’na ise malvarlığını dondurma yetkisi veren yasa teklifine bir yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Teklifin yasalaşmasıyla AKP-MHP ittifakı ekseni dışında olan tüm dernekler saldırı ve tehdit altında kalacağına dikkat çekilen açıklamada teklifin geri çekilmesi istendi

Halkevleri’nden yeni “kayyum” teklifine tepki: “Derneklere saldırı örgütlenme özgürlüğüne saldırıdır”

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi dün (24 Aralık) Meclis’te görüşülmeye başladı.

Teklif yargı kararı olmadan İçişleri Bakanı’na dernek kapatma, kayyum atama ve derneklerin yardım toplamalarına sınırlama getirme, Cumhurbaşkanı’na ise malvarlığını dondurma yetkisi veriyor.

Hiçbir demokratik kitle örgütü ve benzeri yapılarla görüşülmeden AKP-MHP ittifakı tarafından dayatılan bu teklifi hak ve özgürlüklere yönelik bir saldırı olarak değerlendiriliyor.

“Faşist diktatörlük inşasını kolaylaştırmaya yönelik…”

AKP iktidarı döneminde “kamu yararına dernek” statüsünün alınmasından dernek içi etüt ve atölye faaliyetlerinin engellenmesine, yöneticilerinin tutuklanmasından sayısız soruşturma ve para cezasına bir dizi saldırıya maruz kalan Halkevleri de teklifin geri çekilmesi talebiyle bir açıklama yayımladı.

“Faşist diktatörlük inşasını kolaylaştırmaya yönelik döşenen taşlardan biri olan Kanun Teklifi, yalnızca var olan derneklerin faaliyetlerini tehdit etmiyor aynı zamanda dernekleşmenin önünü de kesiyor” diyen Halkevleri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları kapsamında hazırlandığı iddia edilen teklifin Anayasa’ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne çok yönlü aykırılıklar içerdiğine dikkat çekti ve ekledi: “Anayasa’yı açıkça çiğneyerek tüm muhalefet şerhlerine rağmen Meclis gündemine getirilen teklif tüm gücün Erdoğan’da toplanmasını sağlamayı hedeflemektedir.”

“İzin vermeyeceğiz”

Halkevleri açıklamasının devamında şöyle denildi:

Zaten hali hazırda muhalif görüşlere sahip kişilerin yürüttüğü dernek faaliyetleri aşırı bürokratik formaliteler, denetimler ve baskılar altındadır. Teklifin yasalaşmasıyla AKP-MHP ittifakı ekseni dışında olan tüm dernekler saldırı ve tehdit altında kalacak, dernek faaliyetlerini yürütmek daha zor hale gelecektir. Bu durum ifade özgürlüğünün kullanımı başta olmak üzere siyasal haklara vurulan bir darbedir.

Bilinmelidir ki yıllardır türlü baskılara rağmen demokratik, özgür ve laik bir ülke için mücadele edenler geri adım atmayacaktır. Çarpıtma yasalarla, baskılarla, kayyumlarla bu ülkeyi yönetmenize izin vermeyeceğiz. Demokrasiye, ifade ve örgütlenme özgürlüğümüze sahip çıkacağız.

Yasa teklifi derhal Meclis gündeminden geri çekilsin!

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur