Eğitim Sen sınıf uzlaşmacılığına teslim olmuştur – Türkiye Komünist Partili Öğretmenler (tkp.org.tr)

Sermaye sınıfının ve onun temsilcisi olan AKP iktidarının saldırıları pandemi sürecinde artarak sürerken, eğitim emekçileri hareketinin Eğitim Sen 11. Olağan Genel Kurulu sürecinde ve sonucunda somutlanan sınıf uzlaşmacılığına, liberalizme ve sivil toplumculuğa mahkûm edilmesine sessiz kalmamakta kararlıyız

Eğitim Sen sınıf uzlaşmacılığına teslim olmuştur – Türkiye Komünist Partili Öğretmenler (tkp.org.tr)

28-29 Kasım’da gerçekleşen Eğitim Sen 11. Olağan Genel Kurulu, emek, laiklik ve aydınlanma temelli kuruluş değerleri ve tarihsel mücadele birikiminden giderek uzaklaşan sendikanın sınıf uzlaşmacı bir çizgiye teslim olduğunu ilan eden bir toplantı olarak kayıtlara geçmiştir.

Görünen odur ki özelleştirme saldırılarına karşı kamusal eğitim, gerici kuşatmaya karşı laiklik ve aydınlanma mücadelesinde sürekli geriye giden Eğitim Sen önümüzdeki dönemde daha da geri bir konumlanışa girecektir.

Genel Kurullar sendikaların en üst karar organlarıdır. Bu kurullarda emek-sermaye çelişkisi yerine devletli toplum-demokratik toplum çelişkisini başa yazan metinler kabul görmüşse, grupçuluk kendini sınırsızca dayatmış ve bu dayatma artık yönetim anlayışında sendikal bürokrasiye dönüşmüşse, kimlikçilik sınıfın birliğinin önüne geçmiş, laik ve bilimsel eğitim sendikal mücadelenin gündeminden çıkmışsa, Eğitim Sen eğitim emekçileri için umut olmaktan çıkmış demektir.

Türkiye’nin tüm ilerici eğitim emekçilerine ilan ediyoruz…

Eğitim Sen bugün eğitim emekçilerinin TÖS ve TÖBDER’e dayanan mücadele birikimini temsil etmekten çıkmıştır. Bu tarihsel birikimin ve kuruluş sürecinin içinde yer alan, özelleştirmelere ve gericiliğe karşı eğitim emekçilerinin haklarını koruma ve kamusal, parasız, bilimsel, laik ve anadilde eğitimi güçlendirme mücadelesi veren TKP’li Öğretmenler, eğitim emekçileri hareketinin sınıf uzlaşmacılığına mahkûm edilmesini kabul etmeyecektir.

TKP’li Öğretmenler işçi sınıfı siyasetini esas alarak, eğitim emekçilerinin patronlara ve gericiliğe karşı mücadelesini yükseltecektir. Bu iddiayla hareket edecek TKP’li Öğretmenler, önümüzdeki günlerde aşağıdaki ilkeleri gözeterek bu doğrultuda gerekli adımları atacaktır:

  • Eğitim emekçileri Türkiye işçi sınıfının kitlesel, dinamik ve mücadeleci bir bölümünü oluşturmaktadır.
  • Eğitim emekçilerinin sendikal alandaki sınıf örgütünün temel işlevlerinden biri, iş yerleri olan okullar ve diğer eğitim kurumlarını esas alan güçlü bir örgütlülük oluşturmak, eğitim emekçilerinin ekonomik, sosyal haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadele etmektir.
  • TKP’li Öğretmenler, eğitim emekçilerinin kendi sınıf örgütüyle mücadelesini güçlendirirken, Türkiye işçi sınıfının sermayeye karşı mücadelesinde birlik ve dayanışma içinde olmayı, emek hareketini bir bütün olarak güçlendirmeyi esas alır.
  • TKP’li Öğretmenler, sermaye sınıfına karşı işçi sınıfının mücadelesinde sınıf karşıtlığını, emeği, birliği ve dayanışmayı esas alan sınıf sendikacılığını savunur. Eğitim emekçilerinin sendikal mücadelesi sınıftan kaçarak değil, sınıf sendikacılığının gücüyle tekrar büyüyecektir.
  • TKP’li Öğretmenler tüm eğitim hizmetlerinin devletleştirilmesini, tüm yurttaşların kamusal, parasız, nitelikli, bilimsel, laik ve anadilde eğitim hakkının güvence altına alınmasını savunmayı sürdürecek ve bunun için mücadele edecektir.

Sermaye sınıfının ve onun temsilcisi olan AKP iktidarının saldırıları pandemi sürecinde artarak sürerken, eğitim emekçileri hareketinin Eğitim Sen 11. Olağan Genel Kurulu sürecinde ve sonucunda somutlanan sınıf uzlaşmacılığına, liberalizme ve sivil toplumculuğa mahkûm edilmesine sessiz kalmamakta kararlıyız.

İşçi sınıfının kitlesel, dinamik ve mücadeleci bir bileşeni olarak kamu eğitim emekçileri hareketinin güçlenerek yeniden ayağa kalkması için, sendikal alanda emek mücadelesini güçlendirmek üzere sorumluluk alınacak, gereken adımlar atılacaktır.

Kaynak: tkp.org.tr

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur