“Sadece aile hekimliği verilerine göre günlük vaka sayısı ülke genelinde 47 bini, İstanbul’da 12 bini geçti”

TTB, “Aile Hekimliği Pandemi Anketi”ni çevrimiçi düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. 73 ilden 1270 aile hekiminden alınan verilere göre; vaka sayısı yüzde 300 arttı. Sadece aile hekimliği verilerine göre günlük vaka sayısı ülke genelinde 47 bini, İstanbul’da 12 bini geçti

“Sadece aile hekimliği verilerine göre günlük vaka sayısı ülke genelinde 47 bini, İstanbul’da 12 bini geçti”

Türk Tabipler Birliği (TTB), “Aile Hekimliği Pandemi Anketi”ni çevrimiçi düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. Basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Kazım Doğan Eroğulları ve Dr. Alican Bahadır, TTB Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel ve TTB Aile Hekimliği Kolu Üyesi Dr. Emrah Kırımlı katıldı.

Basın açıklamasının açılış konuşmasını İstanbul Tabip Odası (İTO) Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel yaptı. Aile Hekimlerine dair anketi ve TTB’nin açıkladığı diğer verileri önlemlerin ciddileşmesi, tedbirlerin sıkıya alınması için düzenli şekilde açıkladıklarını belirten Dr. Yüksel, iktidarı bir kez daha gerekli tedbirleri almaya çağırdı. Dr. Kazım Doğan Eroğulları da “Maalesef salgının kontrolü kaybettik. Suçu ve sorumluluğu vatandaşa, yükü sağlık çalışanına yıkan, ikinci basamakta, yani tedavi edici hekimlikle karşılanan bir pandemi ile mücadele anlayışı başarılı olamayacaktı ve olamadı da” diye konuştu.

Dr. Yüksel’in açılış konuşmasının ardından, TTB Aile Hekimliği Kolu Üyesi ve Beykoz 5 No’lu Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak çalışan Emrah Kırımlı sunumunu yaptı.

73 ilden 1270 aile hekiminden alınan verilere göre;

  1. Vaka sayısı yüzde 300 arttı.
  2. Sadece aile hekimliği verilerinde Türkiye genelinde günlük vaka sayısı 47 bin 629’a, İstanbul’da günlük vaka sayısı 12 bin 631’e ulaştı.
  3. Aile hekimi başına 59,59 hasta ve 19,79 COVID-19 hastası düştü. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya ve Gaziantep artışın en fazla olduğu kentler oldu.
  4. Aile hekimlerinin %91’i vaka sayılarının arttığını, sadece %4’ü vaka sayılarının azaldığını söyledi.
  5. Vaka sayılarının artmasıyla telefonla izlem oranı %76’dan %66’ya geriledi.
  6. Aile sağlığı merkezlerinde COVID-19 geçiren sağlık çalışanı oranı %49’a yükseldi.
  7. Hiç tükenmişlik hissetmediğini söyleyenlerin oranı sadece %2’de kalırken; arada sırada tükendiğini hissedenlerin oranı %32, tükenmiş hissedenlerin oranı %66, tamamen tükenmiş hissedenlerin oranı %18 oldu.
  8. Ek ödeme alabileceğini düşünenlerin oranı %8’de kalırken, %58’i “Hayır” yanıtı verdi.

Sunumun ardından Şebnem Korur Fincancı söz aldı. TTB’nin açıkladığı günlük 87 bin vaka görüşünün abartılı görülse de aile hekimlerinden edinilen bilgilerin de bunu doğruladığını kaydeden Korur Fincancı, “TTB olarak sorumluluğumuz, insanların ölümlerinin engellenmesi ve hastane yoğunluklarının azaltılması için hazırladığımız tedbir paketinin uygulanması için zorlamaktır” dedi.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur