“Kıdem hakkımız gasp edilemez” diyen DİSK yöneticilerine Meclis önünde polis saldırısı

TBMM önünde açıklama yapmak isteyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri polis saldırısına uğradı

“Kıdem hakkımız gasp edilemez” diyen DİSK yöneticilerine Meclis önünde polis saldırısı

İşçilerin kıdem tazminatı başta olmak üzere pek çok hakkını gasp edecek yasal düzenleme görüşülürken TBMM önünde açıklama yapmak isteyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK Yönetim Kurulu üyeleri polis saldırısına uğradı.

DİSK Birleşik Metal İş sendikası Genel Yönetim Kurulu üyesi Hami Baltacı da polis saldırısı sonucu gözaltına alındı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan milletvekilleri ile TBMM’de bir açıklama yaptı.

Çerkezoğlu şöyle konuştu:

Biz bugün DİSK olarak günlerdir şu an mecliste görüşülmekte olan ve Türkiye işçi sınıfının en temel kazanılmış haklarını, kıdem tazminatı, emeklilik, iş güvencesi gibi haklarını ortadan kaldırmayı hedefleyen yasal düzenlemeye karşı günlerdir iş yerlerinde, alanlarda, meydanlarda itirazımız dile getiriyoruz. Yasanın mecliste görüşüldüğü bugün de TBMM’nin önünde, meclisteki siyasi partilere ve siyasal iktidara bu konu hakkındaki itirazlarımız ifade etmek ve bu yasanın derhal meclisten çekilmesine ilişkin taleplerimizi ifade etmek için bir araya geldik.

Çerkezoğlu sabahın erken saatlerinden itibaren şubelerinden TBMM önüne gelmek isteyen DİSK’lilerin şubelerde bekletildiğini ve engellendiklerini belirtti. Meclise sınırlı sayıda DİSK’linin geldiğini belirten Çerkezoğlu, buradaki açıklamalarının da engellendiğini belirtti.

Çerkezoğlu yasaya ilişkin şunları ifade etti:

Yasanın genel gerekçesinde deniyor ki, COVID-19 pandemisinin istihdam üzerinde yarattığı olumsuz etkileri gidermek, bu pandeminin işçi ve işverenler üzerinde yarattığı riskleri sosyal devlet uyarınca en aza indirmek ve gidermek için bu yasayı çıkarıyoruz. Yasanın içeriğine baktığımızda onlarca maddede işverenlere teşvikler, destekler var. İşsizlik sigortası fonundan patronlara yapılan ödemelerin daha da artırılması var. Kurumlar vergisinin 5 puan düşürülmesi var. Hatta suç işleyerek kayıtdışı işçi çalıştıran işverenlere teşvikler, ödüller var. Ama işçilerin çalışma yaşamını iyileştiren bir tane madde yok. Örneğin gelir vergisinin azaltılması maddesi yok. Asgari ücretten vergi alınmaması yok. Elektrik, su, doğalgaz, iletişim gibi temel tüketim maddelerinden KDV’nin alınmaması yok. Yani pandeminin yarattığı yıkımdan işçiyi emekçiyi koruyacak hiçbir düzenleme yok.

Çerkezoğlu bu kanun teklifinde işçi sınıfın için ne olduğunu da şöyle aktardı:

Bu kanun teklifinde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, iş güvencesi, emeklilik hakkı gibi bu ülkenin 1936’da çıkarılan iş kanununda Türkiye işçi sınıfının kazanılmış hakları olan ve o günden bugüne mücadele ile geliştirdiğimiz bu temel hakların ortadan kaldırılması var. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların “belirli süreli iş sözleşmesi” dediğimiz geçici işçiliğe mahkum edilmesi var. Belirli süreli iş sözleşmesinde kıdem tazminatı, ihbar tazminatı olmaz. İş güvencesi koşullarından yararlanamaz.

İlgili haber:

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur