Ekoloji Birliği: “Torba yasayı tümden geri çekin”

Enerji ve maden şirketlerine doğayı daha fazla talan etmelerine imkan tanıyan ayrıcalıklar sunan 6. maddenin geri çekilmesi üzerine bir açıklama yapan Ekoloji Birliği torba yasa teklifinin tümden geri çekilmesini istedi

Ekoloji Birliği: “Torba yasayı tümden geri çekin”

Elektrik Enerji Kanunu ve Bazı Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi olarak da bilinen torba yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye devam ediyor.

Yasa tasarısının doğaya ve canlılara zarar verdiğini söyleyen Ekoloji Birliği, gelen tepkiler üzerine dün (18 Kasım) tasarıdan çekilen 6. madenin iptali üzerine yazılı açıklama yaptı ve torba yasa teklifinin tümden geri çekilmesini istedi:

Madde 6’nın geri çekilmesi oldukça sevindiricidir ancak söz konusu kanun teklifi esas itibarıyla elektrik piyasasını düzenlemek ve enerji şirketlerine ve bununla birlikte maden şirketlerine daha fazla destek, teşvik ve imtiyaz sağlamak için hazırlanmıştır.

Ekoloji Birliği olarak, Maden Kanunu dışında enerji sektörü ile ilgili diğer altı temel kanunda değişiklik öngören bu teklifin köklü değişiklik getiren tüm maddelerine karşı görüşlerimizi basına, kamuoyuna, Sanayi Komisyonu’na ve milletvekillerine iletmiş ve yasa teklifinin tümden geri çekilmesini istemiştik. Görüşlerimiz kamuoyu tarafından büyük destek gördü ve hazırladığımız bilgi notları paylaşıldı.

Change.org’da açtığımız imza kampanyası ile de imza veren 32 bin 800 vatandaşın imzaları görüşme öncesi TBMM Başkanlığı’na iletildi.

Bizler de talebimizi yineliyoruz: Enerji ve maden şirketlerine yeni destek, teşvik ve imtiyaz getiren Kanun Teklifi tümden geri çekilsin!

Birlik ayrıca yasa teklifinin kabul edilmesi halinde neler olacağını maddeler halinde anlattı. İşte o maddeler:

  • Havaya bir sürü kimyasal ve zehirli gaz salan, atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan ürünleri, orman ürünlerini ve çöpü yakarak elde edilen enerji “yenilenebilir” sayılıyor ve teşvik ediliyor. Biyokütle santrallarının önü daha da açılıyor.
  • Bugüne kadar güç sınırı olmaması nedeniyle sayısı oldukça fazla şirkete destek sağladığı bilinen ve şirketlere sermaye aktaran “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması (YEKDEM)” kapsamı daha da fazla genişletiliyor. YEKDEM ile Karadeniz derelerinde ekolojik yıkımlara ve sel felaketlerine neden olan HES’lerin sayısının artışına neden olunuyor.
  • Cumhurbaşkanı izni ile, BOTAŞ, TPAO gibi kurumlar tarafından daha önce yurtdışında kurulmuş olan şirketlere, T.C. Kanunlarından muaf olmak üzere, yurtdışına yönelik çalışmak amacıyla, her türlü denetimden uzak, yurt içinde de enerji şirketleri kurmaları sağlanıyor.
  • Enerji üretim tesisleri için gereken taşınmazlar daha önce Maliye Bakanlığı tarafından kamulaştırılırken ve kamu yararı kararı alınması gerekirken yetki EPDK’ya veriliyor, kamu yararı kararı olmaksızın istimlak olanağı sağlanıyor ve halkın, köylünün topraklarının sermayeye peşkeş çekilmesi süreci daha da hızlandırılıyor.
  • Dağıtım şirketlerine çeşitli kolaylıklar sağlanarak daha fazla kar elde etmeleri sağlanıyor.
  • Ülkemizin her yerinde köylüleri ve halkı canından bezdiren, ekolojik yıkımlara yol açan, havayı, su kaynaklarını ve tarım alanlarını kirleten ve HES’ler, JES’ler ve RES’lere YEKDEM destekleri devam ettiriliyor.
  • Jeotermal alanların ihale bedellerinin taksitlendirilmesi sağlanarak JES’lerin sayıca daha fazla artmasının önü açılıyor.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur