Ekoloji Birliği: “Enerji ve maden paketi ile şirketlere daha fazla imtiyaz, istihdam paketi ile emekçiye daha fazla sömürü”

"Elektrik Enerjisi Kanunu ve Bazı Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Sanayi Komisyonu’nda görüşüldü. Teklifin önümüzdeki günlerde İstihdam Paketi görüşmelerinden sonra Genel Kurula getirilmesi bekleniyor

Ekoloji Birliği: “Enerji ve maden paketi ile şirketlere daha fazla imtiyaz, istihdam paketi ile emekçiye daha fazla sömürü”

“Elektrik Enerjisi Kanunu ve Bazı Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM Sanayi Komisyonu’nda görüşüldü. Teklifin önümüzdeki günlerde İstihdam Paketi görüşmelerinden sonra Genel Kurula getirilmesi bekleniyor.

Ekoloji Birliği konuya ilişkin çevrimiçi bir açıklama yaptı. Açıklamada “Teklifin hazırlık aşamasında meslek odalarının ve ekoloji örgütlerinin görüşü alınmadı. Komisyon toplantısına ise ilgili kamu kurumları ile birlikte TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB, Madenciler Derneği, RES Üreticileri Derneği gibi sektör şirketlerinin 13 örgütü davet edildi. EMO ve Maden Mühendisleri Odası ancak muhalefet milletvekillerinin ısrarı sonucu komisyona son dakikada kabul edildi. Ekoloji Birliği ve diğer ekoloji örgütlerinin katılımı ise pandemi gerekçesi ile engellendi” denildi.

Teklif ile maden şirketlerine, 21 dağıtım şirketine, Elektrik Piyasası Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’ndan (YEKDEM) faydalanan 881 enerji üretim tesisi sahibine, 1722 enerji üretim tesisine ve çok sayıda maden şirketine çeşitli imtiyaz ve avantajlar sağlanıyor.

Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Süheyla Doğan kanun teklifini şöyle özetledi:

  1. Maden şirketlerinin ruhsat alanı dışında da tesis kurmaları sağlanıyor.
  2. Maden şirketlerinden çeşitli işlemlerinde istenen “borcu yoktur” yazısı istenmeyerek, kamu alacaklarının takibinden vazgeçiliyor.
  3. Havaya bir sürü kimyasal ve zehirli gaz salan, atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan ürünleri, orman ürünlerini ve çöpü yakarak elde edilen enerji “yenilenebilir” sayılıyor ve teşvik ediliyor. Biyokütle santrallarının önü daha da açılıyor.
  4. Bugüne kadar güç sınırı olmaması nedeniyle sayısı oldukça fazla şirkete destek sağladığı bilinen ve şirketlere sermaye aktaran “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destek Mekanizması (YEKDEM)”kapsamı daha da fazla genişletiliyor. YEKDEM ile Karadeniz derelerinde ekolojik yıkımlara ve sel felaketlerine neden olan HES’lerin sayısının artışına neden olunuyor.
  5. Cumhurbaşkanı izni ile, BOTAŞ, TPAO gibi kurumlar tarafından daha önce yurtdışında kurulmuş olan şirketlere, T.C. kanunlarından muaf olmak üzere, yurtdışına yönelik çalışmak amacıyla, her türlü denetimden uzak, yurt içinde de enerji şirketleri kurmaları sağlanıyor.
  6. Enerji üretim tesisleri için gereken taşınmazlar daha önce Maliye Bakanlığı tarafından kamulaştırılırken ve kamu yararı kararı alınması gerekirken yetki EPDK’ya veriliyor, kamu yararı kararı olmaksızın istimlak olanağı sağlanıyor ve halkın, köylünün topraklarının sermayeye peşkeş çekilmesi süreci daha da hızlandırılıyor.
  7. Dağıtım şirketlerine çeşitli kolaylıklar sağlanarak daha fazla kar elde etmeleri sağlanıyor.
  8. Ülkemizin her yerinde köylüleri ve halkı canından bezdiren, ekolojik yıkımlara yol açan, havayı, su kaynaklarını ve tarım alanlarını kirleten ve HES’ler, JES’ler ve RES’lere YEKDEM destekleri devam ettiriliyor.
  9. Jeotermal alanların ihale bedellerinin taksitlendirilmesi sağlanarak JES’lerin sayıca daha fazla artmasının önü açılıyor.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur