Eğitim Sen: “Ankete katılan 4565 öğretmenin yüzde 60’ı ‘Aldığımız maaş yaptığımız işi karşılamıyor’ dedi”

Eğitim Sen tarafından 4 bin 565 öğretmenin katılımıyla “Öğretmenlerin Ekonomik ve Mesleki Sorunlarına Bakış Anketi” araştırması yaptı. Sendika araştırma sonuçlarını yazılı bir açıklama ile duyurdu

Eğitim Sen: “Ankete katılan 4565 öğretmenin yüzde 60’ı ‘Aldığımız maaş yaptığımız işi karşılamıyor’ dedi”

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) tarafından 4 bin 565 öğretmenin katılımıyla “Öğretmenlerin Ekonomik ve Mesleki Sorunlarına Bakış Anketi” araştırması yaptı. Sendika araştırma sonuçlarını yazılı bir açıklama ile duyurdu.

Öğretmenlerin istihdam biçimi ve kıdemlerine göre dağılımı

Anketi yanıtlayan 4 bin 565 kişinin yüzde 97,2’sini kadrolu (4 bin 435 kişi), yüzde 1,5’ini sözleşmeli (70 kişi) ve yüzde 1,3’ünü ücretli(60 kişi) istihdam edilen öğretmenler oluşturdu.

Kıdem sorusuna, anketi yanıtlayan öğretmenlerin büyük bir kısmı (yüzde 64,8) “15 yıl ve üzeri” görevde olduğu, yüzde 17,8’i ise 10-15 yıl arasında görev yaptığı cevabını verdi. 6-10 yıl arası görev yaptığını belirten öğretmenlerin oranı yüzde 13,8 oldu.

“Aldığınız maaşın yaptığınız işin karşılığı olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar öğretmenlerin ekonomik durumu ve geçim şartları ile ilgili durumun vahametini açıkça gösterdi.

Raporda, “Ekonomik kriz ve pandemi sürecinin iç içe geçmesiyle birlikte ülke çapında yaşanan yoksullaşma, tüm toplum kesimleri gibi eğitim emekçilerini de etkilemiştir. Geçtiğimiz yıllar içinde yüksek enflasyon ve satın alma gücünün ciddi oranda düşmesi, yaşanan iş ve gelir kayıpları nedeniyle geçim şartları zorlaşmış, ücretli/maaşlı çalışanlar bu durumdan en fazla etkilenen toplum kesimleri olmuştur” ifadeleri yer aldı.

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 60’a (2720 kişi) yakını “Aldığınız maaşın yaptığınız işin karşılığı olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna “Hiç karşılamıyor” yanıtı verdi. “Kısmen karşılıyor” yanıtı verenlerin (1748 kişi) oranı ise yüzde 38.

Öğretmenlerin yüzde 70’i daha iyi bir teklif geldiğinde mesleği bırakmayı düşünüyor

“Ekonomik koşulları daha iyi olan bir iş teklifi alsanız, öğretmenlik mesleğini bırakmayı düşünür müydünüz?” sorusuna verilen yanıtlar, öğretmenlerin ekonomik sorunları nedeniyle meslekleriyle zayıf bağlar taşıdığını gösterdi. Öğretmenlerin yüzde 70’i ekonomik koşulları daha iyi olan bir iş teklifi aldığında mesleğini bırakabileceğini düşünüyor.

“İşyerinizde kendinizi değerli hissediyor musunuz?” sorusuna öğretmenlerin yüzde 56’sı (2.559 kişi) “Hayır” yanıtı verdi. İşyerinde kendisini değerli hissettiğini söyleyen öğretmenlerin (2006 kişi) oranı yüzde 44.

Yüzde 70’i okullarda yeterli hijyen koşullarının oluşturulmadığını düşünüyor

“Pandemi koşullarında yüz yüze eğitime başlanması için okulunuzda yeterli hijyen koşullarının sağlandığını düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 70’den fazlası (3219 kişi) “Hayır” yanıtını vererek, okulların hijyen ve temizlik açısından gerekli koşullara sahip olmadığını belirtti.

“Pandemi koşullarında yüz yüze eğitim yaparken üzerinizde idari baskı hissediyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 69’u (3145 kişi) “Hayır” yanıtı verirken, idari baskı yaşadığını belirtenlerin (1420 kişi) oranı yüzde 31 oldu.

“Pandemi koşullarında okullarda ‘maske, mesafe, temizlik’ şartlarının hayata geçirildiğini düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yaklaşık yüzde 69’u (3134 kişi) “Hayır” yanıtı verdi. “Maske, mesafe ve temizlik” şartlarının hayata geçirildiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 31 ile sınırlı kaldı.

“Millli Eğitim Bakanlığı’nın sorunları çözmek için ürettiği politikaların gerçekçi olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 94,5’i (4315 kişi) “Hayır” yanıtı verdi.

Raporda, “Bu sonuç, MEB’in bugüne kadar ortaya koyduğu pratiğin gerçekçi olmadığını belirtmesi açısından oldukça önemlidir. Bu durum özellikle pandemi sürecinde çok daha net bir şekilde görülmüştür” ifadeleri yer aldı.

“Ücretli/kadrolu/sözleşmeli şeklinde öğretmen istihdamının ayrıştırılmasının, öğretmenlik mesleğinin geleceği açısından bir tehdit olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna 4379 kişi, başka bir ifadeyle yüzde 96’lık çoğunluk “Evet” yanıtı verdi.

Mülakat ile öğretmen alımı yüzde 91 için adil değil

“Mülakat ile öğretmen alımının eşit, adil, geçerli ve yansız bir yöntem olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 91’i (4156 kişi) “Hayır” yanıtı verdi.

“Sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin kadrolu öğretmenlerle eşit haklara sahip olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna da yüzde 90’ın üzerinde “Hayır” yanıtı verildi. Ankete katılan 4142 kişi sözleşmeli ve ücretli olarak çalışan öğretmenlerin kadrolu öğretmenlerle eşit haklara sahip olmadığını düşünüyor.

Son olarak katılımcılara “Bir eğitimci olarak MEB ile çeşitli vakıf ve derneklerin yürüttüğü protokolleri doğru buluyor musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların yüzde 88’i (4 bin 29 kişi) bunu doğru bulmadığını belirtirken, yüzde 9,5 oranında katılımcı doğru bulduğunu belirtti.

Eğitim Sen’in hazırladığı raporun sonuç bölümünde şu ifadeler yer aldı:

Liyakat ilkesinin yerini mülakatın aldığı bir eğitim sisteminde öğrencilerin, velilerin ve eğitim emekçilerinin çıkarları değil, siyasi iktidarın hedef, amaç ve beklentilerinin belirleyici olması, eğitimin niteliğinin giderek bozulmasına neden olmuştur. Açıktır ki eğitim emekçileri rekabet etmek ve yarışmak değil, birlik ve dayanışma içinde, daha nitelikli eğitim için çalışmak istemektedir.

Öğretmenler siyasi iktidarlara değil; halka ve öğrencilerine karşı sorumludur. Bu nedenle bizler, aksi yöndeki tüm politika ve uygulamalara rağmen iktidarın değil, halkın öğretmeni olmak istiyoruz. Eğitim sisteminin daha nitelikli olması için somut adımlar atılarak çalışma ve yaşam koşullarımızın iyileştirilmesini talep ediyoruz.

Öğretmenlerimizin kendisini güvende hissettiği, mesleki özerkliğinin tanındığı, iş güvencelerinin sağlandığı, emeğinin karşılığı olan refah düzeyine sahip olduğu bir eğitim sistemi, toplumun ve öğrencilerimizin nitelikli eğitim hakkının yaşam bulmasının temel koşuludur.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur