Cinsel şiddet haberleri için görsel arşiv açıldı

Cinsel şiddet haberlerinde hak temelli görsel kullanımını teşvik etmek ve görsellere erişimi kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan csgorselarsiv.org sitesi kullanıma açıldı

Cinsel şiddet haberleri için görsel arşiv açıldı

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD), medya ve basın emekçilerinin cinsel şiddet haberlerinde hak temelli görsel kullanmalarını teşvik etmek ve görsellere ulaşmalarını kolaylaştırmak amacıyla csgorselarsiv.org sitesini kullanıma açtıklarını duyurdu.

Dernek bir basın toplantısı düzenleyerek, 2017 yılından beri gerçekleştirdikleri atölyeler ve kurduğu partnerleri ile medya ve basın emekçilerinin özellikle cinsel şiddet haberleri yaparken yaşadığı sorunları dinleme olanağı bulduğunu, bu sorunların başında haberlerde kullanabilecekleri görsellerin yokluğunun geldiğini belirtti.

CŞMD, hak temelli görsellerin az oluşu, imaj bankalarından, gazetelerin görsel havuzlarından alınan temsili görsellerin cinsel şiddete dair yanlış inanışları yeniden ürettiği, haberlerde kullanılan görsellerin şiddete maruz bırakılanın haklarını gözetmediği, önceki haberlerin aynı şekilde tekrarlanmasıyla aynı yanlışların yapıldığı eleştirilerini dikkate alarak, bir görsel arşiv sitesi oluşturma fikrinin doğduğunu söyledi.

Görsel arşivin kollektif bir çalışmanın ürünü olduğunu belirten dernek, “Fotoğrafçılar, grafik
tasarımcılar, görsel iletişim çalışanlar, aktivistler, karikatüristlerle iki görsel üretim atölyesi
gerçekleştirdik, son atölyeden sonra bir eylem planı hazırladık. Bu plan doğrultusunda bir
çağrı yaparak kadın ve LGBTİ+ fotoğrafçılardan fotoğraf istedik. 16 fotoğrafçının katkısıyla
bu arşivi hayata geçirme imkanımız oldu” dedi.

Toplumsal değişim için medyanın dönüştürücü gücünün yadsınamaz olduğunu sözlerine
ekleyen dernek üyeleri, “Cinsel şiddet öğrenilen, normalleştirilen, sosyal yollarla inşa edilen
ve aktarılan bir şiddet biçimidir. Medya da bu kültürel üretimin en önemli parçası. Kültür
yoluyla aktarılan cinsel şiddetin, yine kültür yoluyla, algı değişimiyle durdurulabileceğine,
önlenebileceğine inanıyoruz. İçinde bulunduğumuz, hızlı tüketimin gerçekleştiği iletişim
çağında, medya kurumlarını ve gazetecileri sorumluluk alarak yaygınlaştırdığı dil ve görsel
üretimlerle bu değişimin olumlu yönde parçası olmaya çağırıyoruz” dedi.

Dernek ayrıca, cinsel şiddet haberleri yaparken dikkat edilmesi gereken unsurları şöyle
sıralıyor:

 • Cinsel şiddet haberleri nötr, eyleme çağıran, tetikleyici ayrıntılara yer vermeyen ve
  failin ceza alması yolunda otoriteleri harekete geçiren bir yerden verilmeli.
 • Haberlerde özellikle şiddeti erotikleştiren bir dilden kaçınılmalı, sansasyon yaratarak gereksiz röntgenci bir hazza hizmet edecek detaylara yer verilmemeli ve olaya magazinsel içerikler yüklenmemeli.
 • Cinsel şiddete maruz bırakılan kişilerin şiddeti hak ettikleri imasından kaçınılmalı ve yaşanılan şiddetin sorumluluğu faile yüklenerek haber yapılmalı.
 • Haberde topluma doğru ve net bilgi aktarılmalı. İddialar gerçekmiş gibi
  yansıtılmamalı.
 • Cinsel şiddete maruz bırakılan kişinin suçlanmasına, yalnızlaşmasına, utanmasına  neden olacak görseller kullanılmamalı.
  Kullanılan görseller kişileri çaresiz hissettirmeyecek, harekete geçirecek güçlendirici
  görseller olmalı.

“Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği: Görsel Arşiv” sitesine csgorselarsiv.org adresinden ulaşabilirsiniz. Siteye girdikten sonra fotoğraf indirmek için üye olmanız gerekiyor. Fotoğraf desteğinde bulunmak isteyenler de üye olarak fotoğraf ekleyebilir.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur