“Araba lastiği ve plastik çöplerin yakılmasına izin vererek toplum sağlığıyla oynamayın”

TBMM’ye iki iktidar partisi milletvekili tarafından 5 Ekim tarihinde sunulan “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” komisyonlardan hızla geçirilerek TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta görüşmeye açıldı. TTB Halk Sağlığı Kolu insan ve çevre sağlığını tehdit eden bu yasa teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu

“Araba lastiği ve plastik çöplerin yakılmasına izin vererek toplum sağlığıyla oynamayın”

TBMM’ye iki iktidar partisi milletvekili tarafından 5 Ekim tarihinde sunulan “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” komisyonlardan hızla geçirilerek TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta görüşmeye açıldı. Birçok başlıkta değişiklik getiren bir torba yasa niteliğinde olan bu teklif, ekonomik büyüme adı altında insan ve çevre sağlığı açısından yeni tehditler doğuracak maddeler içeriyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Halk Sağlığı Kolu insan ve çevre sağlığını tehdit eden bu yasa teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Söz konusu yasa teklifi ile yenilenebilir enerji kapsamı genişletilerek, atık araba lastiklerinin ve plastik çöplerin yakılarak elektrik üretilmesinin önü de açılmaktadır” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bu yasa ile hurda araba lastikleri, plastik çöpler, arıtma havuzu çamurları, belediye atıkları “yenilenebilir enerji” kapsamına alınarak bu atıkların yakılmasında teşvik verilmesinin önündeki engeller de kaldırılmakta ve son dönemde sayıları artan biyokütle santrallerinin yaygınlaşması sağlanmaktadır. Adeta ödediğimiz vergilerle sağlımıza ve çevremize zararlı yakma tesisleri finanse edilmektedir.

Açıklamada bu teklif kanunlaştığında biyokütle santrallerinin sayılarının da artacağına dikkat çekildi.

“Hava kirliliği daha da artacak”

Araba lastiğinin, arıtma havuzu çamurlarının, belediye atıklarının elektrik üretimi için biyokütle santrallerinde yakılması sonucu hava kirliliğinin daha da artacağına vurgu yapılan açıklamada “2019 yılında Türkiye’de 30 yaş üstü (kazalar/dışsal yaralanmalar haricindeki) toplam 396.670 ölüm içerisinde hava kirliliğine atfedilen ölüm sayısı 31.476’dır. Yani 2019 yılında Türkiye’de hava kirliliğine atfedilen ölüm yüzdesi tüm ölümlerin %7,9’u olarak saptanmıştır” bilgisi paylaşıldı.

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur