SES Ankara Şubesi: Hayatlarımız ve emeğimiz pazarlık konusu değil

SES Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, sağlık çalışanlarına performansa yönelik ödeme yapılmasına ilişkin, ‘Hayatlarımız ve emeğimiz pazarlık konusu değildir’ açıklaması yaptı

SES Ankara Şubesi: Hayatlarımız ve emeğimiz pazarlık konusu değil

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Yürütme Kurulu, Hacettepe Üniversitesinde sağlık emekçilerine performansa dayalı ödeme yapılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada konuşan SES Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, “En son söylediğimizi başında söylemekte yarar var. Bizler sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak yozlaşan sağlık sisteminin rüşvetini kabul etmiyoruz” dedi.

Sağlık çalışanlarının ve toplum bütünlüklü bir sağlık hizmeti inşa etmek amaçları olduğunu ifade eden Yalçınkaya, “Bugüne kadar yüzden fazla sağlık emekçisi, sağlık hizmetlerinin yozlaşması nedeniyle hayatını kaybetmiş, on binlercemiz ise enfekte olmuştur. Hastalandık, öldük, hastalandık, hastalığı evlerimize taşıdık, ,hastalarımızı sevdiklerimizi kaybettik” diye konuştu.

“Emeğimizin farkındayız”

Performansa dayalı ödemelerin toplumun sağlığını tehdit ettiği uyarısında bulunan Yalçınkaya, “Bugün birinci basamak sağlık hizmetlerinden başlayarak üçüncü basamak hizmetlere kadar ticarileşen sağlık hizmetlerinde performansa göre ödeme yönetim aracı olarak kullanılmış ve çalışma alanında neo-liberal politikaların hayata geçmesini kolaylaştırmıştır. Sağlık hizmetlerinin emek yoğun hizmet alanı olduğunun ve emeğimizin gücünün farkındayız. Yeni sağlık hizmetleri bugün sağlık hizmetleri dışına itilen sosyal hizmet ve toplum sağlığı ile ilişkili tüm hizmetleri kapsayıcı ve bütünlüklü olacaktır” şeklinde konuştu.

“Pazarlık yapmayacağız”

Performansa dayalı ödemelerle sağlık emekçilerinin haklarının gasbedildiği vurgulayan Yalçınkaya, şunları söyledi: “Sosyal hizmet alanında ise 14 günlük çalışmaya rağmen, emekleri yok sayılmaktadır. Kamu hizmetlerinin yozlaşmasına neden olan ve biz emekçilerin sınıf mücadelesini bozmak için kurgulanmış performans sistemi kapsamında pazarlık yapmadık ve yapmayacağız. Hayatlarımız ve emeğimiz pazarlık konusu değildir. Mücadelemiz yoksulluk sınırı üstünde emekliliğe yansıyan temel ücrettir. Bundan sonraki süreçte de performans değil, emeğimizin karşılığı olan maaş düzeyi üzerinden mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine ve kamuoyuna duyuruyoruz.”

Sendika.Org

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur