Dr. Sami Ulus Hastanesi’ni yıkım tehdidi altına sokacak karara yürütmeyi durdurma

Ankara kent merkezinin önemli adreslerinden Dr. Sami Ulus Kadın Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni yıkım tehdidi altında bırakan Koruma Bölge Kurulu kararının yürütmesi durduruldu

Dr. Sami Ulus Hastanesi’ni yıkım tehdidi altına sokacak karara yürütmeyi durdurma

Ankara’da Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla yıkım tehdidi altına giren kent merkezindeki tarihi hastanelerden Dr. Sami Ulus Kadın Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi için yargıdan önemli bir karar çıktı.

Ankara 8. İdare Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ne bağlı Ankara 2 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun “hastanenin koruma kapsamına alınmasına gerek olmadığına” ilişkin kararının yürütmesini durdurdu.

Mahkeme, Dr. Sami Ulus Kadın Hastalıkları Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin başkentin simge yapılarından olduğu, sağlık alanının güncel ihtiyaçlarına yanıt verdiği, bir yenilenme/restorasyon projesi ile özgün işlevini sürdürebileceği, bu nedenlerle kültür varlığı olarak tescil edilmesi gerektiği, karara dayalı bir yıkım işleminin telafisi güç veya imkansız zararlar doğuracağı yönündeki bilirkişi raporunu esas aldı.

Yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle davayı açan Mimarlar Odası Ankara Şubesi adına Başkan Tezcan Karakuş Candan, pandemi nedeniyle kent merkezlerinde ulaşımı kolay hastanelere ihtiyaç duyulurken verilen bu kararın kamu yararı adına sevindirici olduğunu söyledi.

Candan, kent merkezindeki hastanelerin özgün işlevleri korunarak restore edilmesi ve açılması çağrısı da yaptı.

Sendika.Org/ Ankara

Sendika.Org'u destekle

Okurlarından başka destekçisi yoktur